Provincie Groningen

Groningen, 12 september 2001 Persbericht nr. 172

www.groningen-galeries.nl nu ook met informatie uit de provincie

De site www.groningen-galeries.nl zal in de loop van deze week uitgebreid worden met informatie uit de provincie. De site biedt dan naast informatie over galerieën en kunstenaars in de gemeente Groningen ook informatie over galerieën en kunstenaars in de provincie. Op de site zijn ondermeer expositieoverzichten, nevenacitiviteiten en openingstijden. Tevens wordt 2-maandelijks een folder uitgeven met soortgelijke informatie. Het project vloeit voort uit de nieuwe Cultuurnota 2001-2004 "Groningen, tweeduizendeneen" van de Provincie Groningen. De Provincie Groningen vindt het belangrijk dat een breder en jonger publiek, maar ook bedrijven en instellingen hun weg naar de galerieën in de provincie Groningen weten te vinden. De Provincie subsidieert dit project met jaarlijks f 30.000,-. Galerieën hoeven geen eigen bijdrage te leveren.

Stichting KINN te Groningen is een instelling die onder meer computercursussen geeft aan beeldend kunstenaars en voor hen websites ontwerpt. Sinds 1 januari 2000 heeft deze stichting de website en folder voor de gemeente Groningen onder haar hoede en nu dus ook die van de Provincie. Op de openingspagina van de
www.groningen-galeries.nl kan de bezoeker straks kiezen tussen informatie uit de stad Groningen of uit de provincie. De site richt zich zowel op kunst- en cultuurliefhebbers en als op andere geïnteresseerden (zoals toeristen). Op de site staat een provinciekaartje, een totaaloverzicht van zowel exposities als nevenactiviteiten van de galerieën en er zijn links naar belangwekkende andere sites (zoals CBK en landelijke galerieënsite). Men kan ook aanklikken per galerie voor informatie over het beleid van de galerie, een expositieoverzicht en activiteitenoverzicht, informatie (ook beeldend) over de kunstenaars en hun werk vinden.

Er wordt iedere twee maanden een begeleidende folder uitgeven. In de folder zijn zowel een provinciekaartje, informatie over de galerieën, de tentoonstellingen en overige activiteiten te vinden. De folder wordt verspreid onder de galerieën, musea, VVV's en centra voor beeldende kunst. De folder lijkt qua vormgeving op die van de gemeente (dit voor de herkenbaarheid) en zal telkens een andere kleur hebben. De folder is al beschikbaar. De site www.groningen-galeries.nl is vanaf einde week 37 klaar en biedt dan naast de informatie over galierieën in de gemeente Groningen ook informatie uit de provincie.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Gemeentesite Groningen uitgebreid met informatie provincie '
Lees ook