Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

Gemengde begeleidingsteams in bijzondere jeugdbijstand

Op voorstel van de Vlaamse ministers Eddy BALDEWIJNS en Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering principieel beslist tot opheffing van het KB van 9/11/1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten voor observatie en opvoeding, althans voor wat de toepassing in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand betreft.

Reeds langer pleiten pedagogische en emancipatorische overwegingen voor een gemengde begeleiding, die een meer realistische afspiegeling van de gezinssituatie en het maatschappelijke leven geeft. Opvoeding en reïntegratie van de in de Gemeenschapsinstellingen geplaatste jongeren kan beter gerealiseerd worden indien daaraan zowel door mannelijke als vrouwelijke opvoed(st)ers wordt gewerkt.

Door dit besluit kan het vereiste pedagogisch aanbod van de Gemeenschapsinstellingen gegarandeerd blijven, mede doordat het profiel van de aan deze instellingen toever- trouwde minderjarigen gewijzigd is.

In een eerste, experimentele fase zal in de afdeling Ruiselede (jongens) en de afdeling Beernem (meisjes) van de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande telkens één leefgroep starten met een gemengd begeleidingsteam.

Over het principieel goedgekeurde besluit zal onderhan- deld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be info : Marc Pattyn, woordvoerder van
minister Baldewijns - tel. (02) 553 99 76 e-mail: persdienst.baldewijns@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Gemengde begeleidingsteams bijzondere Vlaamse jeugdbijstand '
Lees ook