Nieuw-Vlaamse Alliantie

Ramkraken: andere aanpak nodig (22/05/02)

Gisteren gaven Verhofstadt en Duquesne met veel show het startschot voor de gemengde Frans-Belgische grenspatrouilles. Uitgerekend dezelfde avond werd een kledingzaak in Wevelgem voor de tweede keer in 14 dagen het slachtoffer van een stoutmoedige ramkraak.

De gemengde patrouilles zouden samen met een gemeenschappelijk commissariaat hét middel tegen de toenemende grenscriminaliteit zijn. N-VA vindt dat de regering niet krachtdadig optreedt en de meest noodzakelijke maatregelen níet neemt.

Kamerlid Geert Bourgeois interpelleerde gisteren voor de zoveelste maal over deze problematiek. De ondervraging van Minister Duquesne bracht o.a. volgende relevante gegevens aan het licht:

De minister beschikt niet over de cijfers van het aantal ramkraken, car- en homejackings in de gerechtelijke arrondissementen Doornik, Kortrijk en Ieper in de periode 1 januari 2002 - 10 mei 2002. Hij bekende dat hij de cijfers moet opvragen bij de lokale politie!

Het gemeenschappelijke commissariaat in Doornik zal weinig of niet bijdragen tot de veiligheid in de andere grensgebieden. In West-Vlaanderen, waar de meeste overvallen en ramkraken gebeuren, heeft dit commissariaat geen enkele meerwaarde. De voorganger van Duquesne, minister Vande Lanotte, hield trouwens voor dat de Fransen vragende partij zijn voor dit commissariaat en niet wij.

De Belgische en de Franse politie staan niet in radiocontact met elkaar. Het contactpunt in Rijsel is slechts open tijdens de kantooruren. Als onze politiediensten 's nachts dringend inlichtingen willen doorgeven of opvragen, kan dit niet.

De federale politiehelikopter mag misdadigers niet achtervolgen over de grens. De andere landen laten dit wel toe.

De Fransen laten nog steeds niet toe dat onze politie op Frans grondgebied observeert en achtervolgt en in spoedgevallen daders tegenhoudt. Dit alles tegen de Schengen-akkoorden in.

De N-VA vraagt bij prioriteit een zuivere en eenvoudige naleving van de Schengen-akkoorden, ook door Frankrijk.

Door Schengen is de grensstreek onveiliger geworden. Onze politie mag geen grenscontroles meer uitvoeren. Maar anderzijds mag ze niet observeren en achtervolgen op Frans grondgebied.

De grens is niet langer een hindernis voor de Franse misdadigers, maar biedt hen integendeel bescherming. Voor de West-Vlaamse bevolking is de situatie precies omgekeerd: de open grens beschermt niet langer, maar is wel een grens voor de bestrijding van de misdadigheid.

Geert Bourgeois besloot zijn interpellatie met een oproep tot de regering om na drie jaar eindelijk een echt doordacht beleid te voeren in plaats van shows op te voeren. De N-VA eist o.a.:

Frankrijk moet de Schengen-akkoorden onverkort uitvoeren.

Er moet een helikopter gestationeerd worden op de luchthaven in Wevelgem en deze moet toelating hebben om misdadigers over de grens te achtervolgen.

In Rijsel moet het contactpunt dag en nacht bereikbaar zijn.

Er moet radiofonische verbinding komen tussen de Belgische en de Franse politie.

In plaats van een gemeenschappelijk commissariaat moeten de oorspronkelijke vijf Frans-Belgische contactpunten gereactiveerd en uitgebouwd worden.

In West-Vlaanderen moeten er stelselmatig en onverwacht massale speracties opgezet worden. De lokale politiezones en de federale politie moeten daarbij samenwerken.

Aangezien dit alles de draagkracht van de lokale zones overschrijdt moet de federale overheid hulp bieden onder de vorm van federale politieversterking en door aanpassing van de KUL-norm. Grenscriminaliteit moet mee in rekening gebracht worden voor de betoelaging van de politiezone.

De minister moet het overleg uitbreiden tot de zogezegde tweedelijnszones. Het gaat niet op de acties te beperken tot de zuivere grenssteden. De overvallen gebeuren ook regelmatig in Kortrijk, Roeselare, Izegem enz.

Zolang al deze maatregelen niet genomen worden zal deze onrustwekkende criminaliteitsgolf niet gestopt worden.

Auteur:
Kamerfractie
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Gemengde Frans-Belgische grenspatrouilles '
Lees ook