Persbericht

Apeldoorn, 18 januari 1999

GemWeb bundelt Internetkennis en -capaciteit bij lokale overheden

Op 12 januari j.l. is de Stichting GemWeb opgericht. GemWeb wil een platform zijn voor gemeenten die voor hun communicatie en dienstverlening gebruik maken van webtechnologie. Onder webtechnologie wordt verstaan: via beeldschermen, browserprogramma's en netwerken alle vormen van informatie duidelijk leesbaar en zichtbaar binnen een grafische omgeving toegankelijk maken.

De stichting heeft tot doel: het stimuleren van kennis, creativiteit en innovatie voor en door gemeenten die voor hun communicatie en dienstverlening gebruik maken van webtechnologie.

Op 26 maart 1999 zal in het Utrechtse Mediaplaza de eerste bijeenkomst van GemWeb worden georganiseerd met de vijfentwintig 100.000+ gemeenten. Vanaf deze datum heeft GemWeb ook een eigen website operationeel.

Achtergrond oprichting Geen enkele andere overheidsorganisatie communiceert zo direct en intensief met de Nederlandse burger als gemeenten. Internet is bij uitstek een communicatiemedium dat gemeenten helpt bij het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van communicatie en dienstverlening. Binnen niet al te lange tijd heeft Internet de kritische massa bereikt en zal het volledig worden geaccepteerd.

Juist omdat gemeenten zo dicht bij de burger staan kunnen zij zich het niet veroorloven om pas aandacht aan ontwikkelingen te besteden op het moment dat de burger er om vraagt. Dat is te laat. Gemeenten moeten er klaar voor zijn als Internet doorbreekt.

Nederland telt zo'n 550 gemeenten, 300 daarvan `doen iets met internet'. De gemeenten hebben allemaal dezelfde wetten en regelgeving uit te voeren en hebben min of meer allemaal dezelfde bedrijfsprocessen. Geen gemeente in Nederland is uniek.

De gemeenten die actief zijn met internet, bijvoorbeeld met een Digitaal Stadhuis, hebben allemaal hetzelfde probleem. Ze hebben te weinig geld, te weinig kennis en capaciteit. Daarnaast zijn ze ook nog allemaal hetzelfde wiel aan het uitvinden.

De 25 grootste gemeenten hebben via GemWeb het initiatief genomen om het tempo van de (Internet)ontwikkelingen te willen bijhouden en het liefst voor te willen zijn om klaar te zijn op het moment dat een groot deel van de burgers om elektronische dienstverlening vraagt.

GemWeb wil dit verwezenlijken door: * het uitwisselen van informatie tussen de deelnemende gemeenten onderling over het gebruik van webtechnologie, zoals Internet en Intranet, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, werkbezoeken, studiereizen, congressen en de uitgifte van eigen media; * het instellen van Webgroepen (netwerken van gemeenten met een gemeenschappelijke interesse richting een specifiek onderwerp); * het stimuleren van gezamenlijk onderzoek; * een serieuze gesprekspartner zijn richting centrale overheid en leveranciers.

Deelnemers Deelnemers van GemWeb kunnen alle gemeenten in Nederland zijn. Tevens is het mogelijk dat overige overheidsorganisaties, denk aan ministeries, provincies en waterschappen, deelnemen aan GemWeb. Daarnaast wil GemWeb graag samenwerken met andere organisaties die actief zijn met Internet, zoals OL2000 of het I&A-overleg van de 100.000+ gemeenten.

Het bestuur Het bestuur van GemWeb bestaat uit de volgende personen: Robert van Vliet (gemeente Apeldoorn), voorzitter, Nelleke Barning (gemeente Den Haag), secretaris, André de Rosa Spierings (gemeente Enschede), penningmeester, Marcel Krassenberg (gemeente Zoetermeer), webgroepcoördinator en

John Heins (gemeente Almere), bestuurslid Marketing en Communicatie.

Nadere informatie Voor meer informatie over dit persbericht neemt u contact op met: Robert van Vliet, voorzitter GemWeb, telefoon: (055) 580 13 54, 06-51179679, email: vlietr@apeldoorn.nl of John Heins, bestuurslid Marketing en Communicatie, telefoon: (036) 53 99 216, email: jmheins@almere.nl.

Deel: ' GemWeb bundelt internetkennis en -capaciteit lokale overheid '
Lees ook