GroenLinks


-

Gen-voedsel moet herkenbaar op de verpakking

3 juli 2002

Wel of geen Gen-voedsel? 'Wat eten we vanavond?' Goede vraag. In 20 tot 30 % van het industrieel bewerkte voedsel zitten inmiddels genetisch gemanipuleerde ingrediënten. De consument heeft geen keus, want op de verpakking staat het niet. GroenLinks-europarlementariër Alexander de Roo wil dat genetisch gemodificeerd voedsel herkenbaar is en pleit voor etikettering. Woensdag 3 juli stemde het Europees Parlement in met labelen van een groot aantal producten.

60 % van de producten van de voedsel verwerkende industrie in de Verenigde Staten bevat genetisch gemodificeerde producten. In Europa is dat zo'n 20 tot 30 %. Dit zijn producten variërend van ijsjes en koekjes tot deegwaren, margarine en pasta's. De Roo: "De beslissing van vandaag zal leiden tot een vermindering van het gebruik van genetisch gemodificeerde producten en is een slag in het gezicht van de voedsel verwerkende industrie als Unilever."

Onzichtbaar

Als bedrijven genetisch gemanipuleerde sojaolie verwerken in hun eindproduct, hoeft dit nu niet expliciet op de ingrediëntenlijst vermeld te worden. De consument kan dus niet aan het eindproduct zien welke nu wel en welke geen gen-tech in zich heeft en dat terwijl 70 % van de Europeanen zegt geen gen-voedsel te willen eten. In Nederland schommelt dat percentage rond de 50 %. Onaanvaardbaar vindt De Roo. "De consument heeft het recht te weten wat hij eet. Neem bijvoorbeeld Magnum-ijsjes. Die zijn gemaakt met genetisch gemodificeerde soja, maar dat hoeft Unilever nu niet op haar verpakking te zetten."

Labelen

Het voorstel van de Europese Commissie houdt in dat in de toekomst al die producten die met gentechnologie gemaakt zijn, ook als zodanig geëtiketteerd moeten worden. Eigenlijk heel logisch. De supermarktketens in Europa pleiten vóór een etiket omdat de consument daar om vraagt. De Roo: "De 'Albert Heijns van Europa' hebben samen met de milieubeweging en de consumentenbeweging een monsterverbond gesloten en gepleit vóór etikettering van gen-voedsel."

VVD en CDA tegen duidelijkheid

De Nederlandse liberalen en christen-democraten in het Europees Parlement zijn tegen de labeling. De Roo: "VVD en CDA willen dat we ongemerkt gen-voedsel blijven eten en stellen zich achter de voedingsmiddelenindustrie op." Voedingsmiddelenproducenten als Unilever zijn bang dat de consument de producten waarvan duidelijk is dat er gen-techniek voor gebruikt is, niet meer zal kopen. "Het zijn met name de regeringen van Groot-Brittanië en Nederland die tegen gen-tech etikettering op producten. Dat zijn de landen waar Unilever het grootst is."

Indirect

De milieucommissie van het Europees Parlement wilde de etikettering uitgebreiden naar eieren, melk en vlees van kippen en koeien, die gen-soja of ander gen-voedsel hebben gegeten. In de milieucommissie, waar De Roo vice-voorzitter van is, kreeg dit voorstel een nipte meerderheid. De Roo: "Overdreven? Nee. Melk van koeien die uien hebben gegeten ruikt ook nog altijd naar uien. Wij willen dat de consument het recht heeft te weten wat hij eet en zodoende zelf de afweging kan maken of wel dan niet genetisch gemodificeerd voedsel wil eten. Ook als dat 'indirect' gen-voedsel is." Helaas dacht eenmeerderheid van het Europees Parlement hier anders over en zij stemde tegen dit amendement. De etikettering is (voorlopig) dan ook beperkt tot de 'directe lijn'.

Data


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Gen-voedsel moet herkenbaar op de verpakking '
Lees ook