Rijksuniversiteit Groningen


Nummer 92

23 juni 1999

GENEESMIDDEL TEGEN ASTMA HELP OOK LONGPATIENT DIE HET ROKEN NIET KAN LATEN

Budesonide, een geneesmiddel dat bij astma de symptomen verlicht en de longfunctie verbetert, helpt ook mensen met chronische obstructieve longziekten (COPD) zoals chronische bronchitis en emfyseem. Dat blijkt uit een drie jaar durend onderzoek in negen Europese landen dat op 24 juni 1999 in de New England Journal of Medicine wordt gepubliceerd door onder andere prof. dr. D. S. Postma en drs. J. P. Schouten van de Rijksuniversiteit Groningen .

Een belangrijke risicofactor bij mensen met COPD is roken. COPD-patiënten die het roken niet kunnen laten, kunnen weer ruimer ademhalen als ze geregeld het glucocorticosteroïd budesonide inhaleren. Ook als het middel lange tijd wordt gebruikt blijft de verbetering van de longfunctie behouden, die in de eerste zes maanden na het begin van de medicatie plaatsvindt. In die zin is het effect blijvend, maar niet getest is of de verbetering van de longfunctie ook blijft als men na zes maanden met het middel stopt. Wel zijn er in de onderzochte groep personen met milde COPD aanwijzingen dat het beter helpt bij mensen die niet al te veel roken.

Stoppen is beter

De groep mensen die profijt kan hebben van het middel is groot, zegt epidemioloog Jan Schouten: "Stoppen met roken is natuurlijk beter, dat heeft een groter en zeker blijvend effect. Maar er zijn altijd veel mensen die doorgaan met roken ondanks dat ze er last van ondervinden. Bovendien, ook mensen die stoppen met roken kunnen nog klachten krijgen, mogelijk door andere risicofactoren zoals luchtverontreiniging."

Verstokt

Aan het onderzoek, dat plaatsvond op universiteiten in België, Denemarken, Engeland, Finland, Italië, Nederland, Spanje en Zweden, namen 1.277 proefpersonen deel. Het waren mensen tussen de 30 en 65 jaar die een hoeveelheid tabak gerookt hadden gelijk aan het roken een pakje per dag gedurende vijf jaar of meer. Allen waren verstokte rokers. Voor de proef hadden ze een programma van drie maanden gevolgd met als doel te stoppen. Dat was niet gelukt. Toen het experiment begon, staken ze nog minimaal vijf keer per dag een sigaret op.

Pakjaar

De onderzoekers hanteerden als maat voor de rookgewoonte het ‘pakjaar’. Eén pakjaar is gelijk aan het roken van één pakje per dag gedurende één jaar (of, ander voorbeeld, twee jaar lang een half pakje per dag). Tijdens de proefperiode van drie jaar inhaleerden de proefpersonen tweemaal per dag een dosis van 400 microgram budesonide. Het resultaat was een duidelijke verbetering van de longfunctie in de eerste zes maanden van het onderzoek. Dit effect lijkt duidelijker bij rokers met minder dan 36 pakjaren. Bij zwaardere rokers was het effect minder duidelijk. In het onderzoek werd ook gelet op bij-effecten zoals blauwe plekken op de huid en het afnemen van botdichtheid. Die werden niet of nauwelijks geconstateerd.

Deel: ' Geneesmiddel astma help ook rokende longpatient '
Lees ook