Rijksuniversiteit Groningen


Persinformatie

Nummer 151 9 november 1999

Periode 15 t/m 21 november 1999

Promotie

Geneesmiddeltherapie levercirrose stapje dichterbij

Levercirrose is een chronische leverziekte met vaak fatale afloop. Tijdens het ziekteproces worden gezonde levercellen beschadigd en vervangen door littekenweefsel (fibrose), waardoor de lever zijn normale functies niet meer kan uitoefenen. Vaak biedt alleen een levertransplantatie nog soelaas. Geneesmiddelen zijn er wel, maar het is lastig om ze op de plaats van bestemming te krijgen. Daarom zijn ze niet bijster effectief. De farmaceut Leonie Beljaars vond een manier om selectiviteit van antifibrotische geneesmiddelen te vergroten. Daarmee komt een geneesmiddelentherapie voor levercirrose een stapje dichterbij. "Wij vroegen ons af of je de effectiviteit van geneesmiddelen kunt verbeteren door ze heel specifiek in de zieke levercel af te leveren", vertelt Beljaars. "Om dat te bereiken zul je het middel moeten koppelen aan een drager-eiwit of carrier. Wanneer de carrier door de zieke cel wordt opgenomen, wordt ook het geneesmiddel mee naar binnen geloodst." Beljaars richtte haar pijlen vooral op de zogenaamde stellaat cellen. Deze levercellen zijn de belangrijkste producenten van littekenweefsel. De promovendus ontwikkelde drie dragereiwitten die deze stellaatcellen kunnen 'herkennen' Uit proefdieronderzoek bleek dat ongeveer zestig procent van deze carriers in de lever terecht kwam. Daarvan ging driekwart naar de stellaat cellen. "Die waarden zijn ook voor de kliniek interessant", concludeert Beljaars. "Het betekent dat je ongeveer de helft van je antifibrotische geneesmiddel op de plek kunt krijgen waar het zijn moet, terwijl een ongebonden geneesmiddel vaak niet of nauwelijks in dit cel type komt."

Mevrouw Beljaars (Kampen, 1970) studeerde farmacie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Farmacokinetiek & drug delivery van de RUG, binnen de onderzoekschool GUIDE. De Stichting Technische Wetenschappen financierde het onderzoek.

Datum en tijd

vrijdag 19 november 1999, 16.00 uur

Promovendus

mw. E. Beljaars, fax (050)363 32 47 (werk)

Proefschrift

Novel drug carriers for targeting to hepatic stellate cells: new directions for antifibrotic therapies

Promotor

prof.dr. D.K.F. Meijer

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Geneesmiddeltherapie levercirrose stapje dichterbij '
Lees ook