Ministerie van Defensie


---


---

foto: Generaal-majoor Ronald Verboom (Koninklijke Marechaussee)

Generaal Verboom nieuwe Bevelhebber Koninklijke Marechaussee

28-03-2003

De Ministerraad heeft er vrijdag (28 maart) op voorstel van minister Kamp van Defensie mee ingestemd brigade-generaal mr. R. Verboom (54) bij H.M. de Koningin voor te dragen voor de benoeming tot Bevelhebber der Marechaussee. Hij aanvaardt de functie op 19 juni van dit jaar onder gelijktijdige bevordering tot de rang van generaal-majoor. Met het bevel over de Koninklijke Marechaussee is sinds eind januari 1999 generaal-majoor C.N.J. Neisingh (58) belast, die de actieve dienst verlaat.

De aanstaande Bevelhebber der Marechaussee begon zijn carrière in 1969 met een studie aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda om te worden opgeleid tot officier van het dienstvak der intendance bij de Koninklijke Landmacht. In de tweede helft van de jaren zeventig ging hij van dit krijgsmachtdeel over naar de Koninklijke Marechaussee. Aansluitend volgden verscheidene plaatsingen bij staven en eenheden van de marechaussee. Zo was hij van 1981 tot 1984 hoofd ME-opleidingen aan het Opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn.

In 1989 werd de toenmalige majoor Verboom hoofd van de nieuw gevormde afdeling marechausseevoorlichting bij de directie voorlichting van het ministerie van Defensie in Den Haag. Na andermaal marechausseefuncties te hebben vervuld, keerde hij in 1995 terug bij de directie voorlichting, waar hij als kolonel werd belast met de functie van adjunct-directeur voorlichting, tevens woordvoerder van de Chef Defensiestaf.

Brigade-generaal Verboom is thans directeur operatiën bij de Staf Koninklijke Marechaussee. Hij vervult deze functie sinds 1 november 2001. (foto: Koninklijke Marechaussee)

Deel: ' Generaal Verboom nieuwe Bevelhebber Koninklijke Marechaussee '
Lees ook