KNWV

KNWV - Persberichten

Persberichten

DATUM: 18-1-1999

ZEILEN - Generale Bank Zeilcompetitie 1999


-----------------------------------------------------------------------

In 1998 is de Generale Bank Zeilcompetitie als Pilot Project gestart met vier klassen, te weten de Dart, Valk, 16m² en de Splash. Na de evaluatie van de zeilcompetitie door het KNWV, verenigingen en klassenorganisaties is besloten de competitie in 1999 uit te breiden met één klasse. Die klasse is de Optimist-klasse. Deze uitbreiding heeft gevolgen voor de puntentelling van het verenigingsklassement. In 1999 is er bij de berekening van het klassement voor de Wedstrijdzeilvereniging van het jaar een aftrek.

In samenwerking met de klassenorganisaties zijn wederom een aantal evenementen geselecteerd die in 1999 mee tellen voor de ranglijsten van de Generale Bank Zeilcompetitie. Het competitieschema wordt in het voorjaar van 1999 bekend gemaakt, ook wordt op de HISWA aandacht geschonken aan deze zeilcompetitie voor open eenheidsklassen. Dus kom langs op de stand van het KNWV.

Bij de verwerking van de uitslagen is per 1 januari 1999 een wijziging opgetreden. In de formule waarmee de ranglijstpunten worden berekend is een jaarfactor toegevoegd. De jaarfactor zorgt ervoor dat recente prestaties zwaarder tellen. Resultaten die gevaren worden in de laatste 12 maanden tellen 1,5 keer mee en resultaten gevaren in de laatste 13 tot 24 maanden tellen 1 keer mee. Resultaten die ouder zijn dan 24 maanden worden niet meegeteld bij de berekening van de ranglijstpunten.

Ook is er, in tegenstelling tot 1998, een extra Grading toegevoegd voor (O)NK’s. Hierdoor kan de berekening van ranglijstpunten voor elk startveld, dus A- en B-niveau, op niveau berekend worden en worden het aantal meetellende wedstrijden bijna verdubbeld.

De uitslagen van de, aan de Generale Bank Zeilcompetitie 1999 meetellende, evenementen worden als volgt berekend.

De positie van een deelnemer op de ranglijst wordt berekend door zijn of haar zeven beste Ranglijst punten (P) op te tellen over de afgelopen twee jaar.

Ranglijst punten P worden als volgt berekend:

P = R x F x Q

Bepaal de wedstrijdpunten R

1ste = 100 pnt, 2de = 99pnt, 3de = 98 pnt, etc.

Kijk naar de grading G van het evenement
xx
Deze bepaalt de grading-vermenigvuldigingsfactor F en het percentage deelnemers dat in aanmerking komt voor Ranglijst punten.

(O)NK F = Top 80% van de deelnemers

4 krijgt punten
Grade 1 F = Top 60% van de deelnemers
evenementen 3 krijgt punten
Grade 2 F = Top 40% van de deelnemers
evenementen 2 krijgt punten
Grade 3 F = Top 20% van de deelnemers
evenementen 1 krijgt punten
Grade 3 F = Top 40% van de deelnemers
evenementen 2 krijgt punten

Kwaliteitsfactor Q = 1 + N/30

N is het aantal deelnemers die in aanmerking komen voor ranglijstpunten en die voorkomen in de top 30 van de laatst gepubliceerde ranglijst.

Q is nooit minder dan 1.0 of meer dan 1.5

De Jaarfactor Y is als volgt:

Resultaten in de laatste 12 maanden: Y = 1,5
Resultaten in de laatste 13-24 maanden: Y = 1,0
Resultaten die ouder zijn dan 24 maanden: Y = 0

Tel de zeven hoogste waarden van P op over de laatste twee jaar om het totaal aantal ranglijst punten van de deelnemer te bepalen.

Meer informatie?

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met je
klassenorganisatie of het KNWV, afdeling Wedstrijdsport, Hylke Steensma. Telefoon: (030) 656 65 87 of email
wedstrijdsport@knwv.nl.

De informatie en uitslagen m.b.t. de Generale Bank
Zeilcompetitie 1998 vindt u hier.

zie ook:https://knwv.nl/asp/GBzeilcompetitie98/default.asp


-----------------------------------------------------------------------

Deel: ' Generale Bank Zeilcompetitie 1999 '
Lees ook