Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Genomineerden Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 bekend

Drie beste activiteiten geselecteerd, publiek kan gaan stemmen

Staatssecretaris Van Rijn onthult winnaar op Nationaal Eenzaamheid Congres

25 september

Utrecht, 4 september 2014 - Een deskundige vakjury heeft uit 67 inzendingen de drie beste activiteiten ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid geselecteerd. Via de Nationale Eenzaamheid Prijs wil Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen eenzaamheid, iedereen - professionals, vrijwilligers en burgers - oproepen en stimuleren om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken. Het is nu aan het publiek om te stemmen en hiermee te bepalen welke genomineerde de beste activiteit tegen eenzaamheid heeft ingezonden.

Dit jaar staat de Nationale Eenzaamheid Prijs in het teken van zorg en eenzaamheid. Een belangrijke voorwaarde was daarom dat bij de ingediende activiteiten een zorgorganisatie of een zorgverlener betrokken was. De genomineerde activiteiten zijn:

"Van huis tot thuis" in verpleeghuis Frankeland
Van zelfstandig wonen naar wonen in een verpleeghuis is voor mensen een ingrijpende en emotionele overgang. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich snel thuis voelen in hun nieuwe woonsituatie. Verpleeghuis Frankeland uit Schiedam maakt hier met de cursus "Van huis tot thuis" echt werk van en onderscheidt zich hiermee van vele andere verpleeghuizen. Door de cursus (wegwijs maken, informatie over alle voorzieningen en welzijnsactiviteiten) voelen nieuwkomers zich eerder thuis en leren ze elkaar kennen. Dit werkt drempelverlagend waardoor bewoners sneller gebruik maken van de voorzieningen en eerder deel nemen aan activiteiten.

WIE WERKT, netwerkcoaches Lelie Zorggroep
WIE WERKT is een geslaagd voorbeeld van integrale samenwerking tussen Zorg en Welzijn en tussen professionals en vrijwilligers. Kwetsbare burgers die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te raken worden bijgestaan door vrijwilligersnetwerkcoaches. Deze vrijwilligers worden op hun beurt ondersteund door professionals (deskundigheid, training, begeleiding intervisiebijeenkomsten). Door dit samenspel worden eenzame burgers goed bijgestaan en wordt hun bestaande informele netwerk geactiveerd.

De Vitale Moestuin
Via het gezamenlijk bewerken en onderhouden van een moestuin worden bewoners van zorginstellingen geactiveerd en komen ze in beweging. Alles is goed aangepast. Daarnaast worden er kookworkshops gegeven. De activiteit leent zich voor ontmoeting en contact, ook het bezoek doet mee. Bijkomend voordeel is het feit dat de bewoners van zorginstellingen beweging en ontspanning hebben en gezond eten.

De jury
De vier juryleden beoordeelden de ideeën ieder vanuit hun eigen professie. De juryvoorzitter is Leo Wijnbelt, voorzitter van Coalitie Erbij. Hij werd bijgestaan door Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van VWS, Marius Ernsting, welzijnsexpert en Jenny Gierveld, emeritus hoogleraar sociologie Vrije Universiteit Amsterdam.

"Het was goed te merken dat in toenemende mate zorgverleners het belang zien van het voorkomen van eenzaamheid onder hun cliënten en creatieve oplossingen bedenken", aldus Leo Wijnbelt, juryvoorzitter van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 en voorzitter van Coalitie Erbij.

Uitreiking door staatssecretaris Van Rijn
Via www.samentegeneenzaamheid.nl kan gestemd worden op een van deze drie ideeën. Tijdens het Nationale Eenzaamheid Congres en tevens de kick-off van de Week tegen Eenzaamheid op donderdag 25 september wordt de winnaar bekendgemaakt door Staatssecretaris Van Rijn. Het congres wordt gepresenteerd door Hadassah de Boer. Naast de eer gaat de winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs naar huis met een kunstobject en 5.000 euro ten behoeve van zijn activiteit. De nummers twee en drie ontvangen ieder 1.000 euro ten behoeve van hun activiteit.

Over Coalitie Erbij
Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. De kernleden van Coalitie Erbij zijn Humanitas, Leger des Heils, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor. 29 andere organisaties zijn als lid aangesloten bij Coalitie Erbij. Coalitie Erbij organiseert jaarlijks samen met honderden mensen en organisaties in het land de Week tegen Eenzaamheid. De Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van 25 september t/m 4 oktober, is onderdeel van de campagne van Coalitie Erbij om iedereen bekend te maken met de impact van eenzaamheid. Ga voor meer informatie naar www.samentegeneenzaamheid.nl en volg ons ook op Facebook en Twitter.

Deel: ' Genomineerden Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 bekend '
Lees ook