Genomineerden prijs Beste Leerbedrijf 1999

Wie wint prijs Beste Leerbedrijf 1999?

In 1996 riep toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jo Ritzen, een prijs in het leven voor het beste leerbedrijf van het jaar. Met deze prijs wil het minister de belangrijke rol van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs benadrukken. Dit jaar zal minister Hermans de prijs uitreiken. De stichting Beroepenpromotie Nederland organiseert de verkiezing van de prijswinnaar. Onlangs maakte de jury de genomineerden bekend.

Met ingang van de Wet op de Educatie en het Beroepsonderwijs kregen de Landelijke Organen Beroepsonderwijs onder meer als taak om een register van goedgekeurde leerbedrijven bij te houden. Het zijn dan ook deze LOBs die uit eigen bedrijfstak een bedrijf voordroegen voor de prijs. In deze voordrachten is beschreven hoe de bedrijven hun opleidingsbeleid vorm geven, of men daarin speciale doelgroepen, zoals allochtone of minder valide werknemers, opneemt en hoe de verhouding is tussen bedrijf en onderwijsinstellingen. Aan de hand van deze criteria vallen bedrijven en organisaties uit heel verschillende branches te vergelijken.
Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van alle sociale partners heeft de vijftien binnengekomen voordrachten geselecteerd. Drie bedrijven zijn genomineerd, te weten:
. Van Elst Grafische Uitwerking uit Apeldoorn, voorgedragen door GOC(Instituut voor arbeidsmarkt en onderwijs voor de grafische en communicatie-industrie)
. De Siza Dorp Groep te Arnhem, voorgedragen door de OVDB(Stichting Landelijk Orgaan van het beroepsonderwijs Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport)
. Slagerij Bood & Zonen Te Heemstede/Aerdenhout, voorgedragen door de SVO(Opleiding voor de Vleessector)

Minister Hermans maakt op 8 december, tijdens een bijeenkomst van voorgedragen en genomineerde bedrijven op het ministerie van OC en W, de uiteindelijke prijswinnaar bekend.

Deel: ' Genomineerden prijs Beste Leerbedrijf 1999 '
Lees ook