Gemeente Gent

G e n t m a a k t n o o d h u l p v r i j v o o r E l S a l v a d o r

Het stadsbestuur maakt 150 000 frank (3 718,40 euro) noodhulp vrij voor El Salvador. Het Midden-Amerikaanse land werd vorig weekend getroffen door een ernstige aardbeving. De som wordt overgemaakt aan het Rode Kruis.

Nauwelijks bekomen van de orkaan Mitch, ligt een groot deel van El Salvador opnieuw in puin. Op zaterdag 14 januari zorgde een aardbeving met een kracht van 7.9 op de schaal van Richter voor catastrofale gevolgen. Honderden doden en vermisten, duizenden gewonden en daklozen.

De voorbije dagen lanceerde de internationale gemeenschap een oproep tot dringende hulpverlening. De media leverden spectaculair beeldmateriaal. Internationale solidariteitsacties kwamen prompt op gang.

Gent maakt het geld over aan het Rode Kruis. Deze organisatie biedt via de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (Genève) bijstand aan slachtoffers over heel de wereld.

In El Salvador organiseert het Rode Kruis mee de hulpverlening. Na het lenigen van directe noden staat tijdens de volgende weken de hervestiging van de ergst getroffen families op het programma.

De humanitaire hulpverlening kadert in een ruimer Gents beleid inzake Noord-Zuidsamenwerking.

Informatie

Dienst Noord-Zuidsamenwerking, Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. (09)223 29 53, e-mail noord.zuid@gent.be

Onder de bevoegdheid van: mevrouw Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en Informatica en eveneens bevoegd voor Noord-Zuidsamenwerking.

Deel: ' Gent maakt noodhulp vrij voor El Salvador '
Lees ook