O p e n b a a r o n d e r z o e k g e d e e l t e l i j k e w i j z i g i n g G e w e s t p l a n G e n t s e e n K a n a a l z o n e

Een kopie van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Gentse en Kanaalzone, dat bij besluit van de Vlaamse regering op 8 juni 1999 voorlopig werd vastgesteld, ligt ter inzage bij de Dienst Voorlichting, crypte stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. (09)266 52 22, fax (09)266 52 29, e-mail voorlichting@gent.be.

Over het ontwerp wordt van 22 november tot 20 januari 2000 een openbaar onderzoek gehouden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gent onderzoekt wijziging Gewestplan Gentse en Kanaalzone '
Lees ook