Gemeente Gent

G e n t s t e u n t ' Z e g j a ! ' - c a m p a g n e (06/07/2001)

De gemeenteraadsleden van SP, VLD, VU, CVP en AGALEV ondertekenden de petitie Zeg ja!. Van de leden van het Vlaams Blok werd geen getekende petitie ontvangen. Deze Zeg ja!-campagne spoort regeringsleiders aan om concrete stappen te ondernemen inzake het respecteren van kinderrechten. Met deze symbolische daad slaat Gent twee vliegen in één klap.

Ten eerste verbindt Gent er zich toe het Verdrag voor de Rechten van het Kind in verdere concrete beleidsmaatregelen te vertalen. In het kader hiervan werkt het stadsbestuur sinds geruime tijd op diverse manieren mee aan de promotie van kinderrechten, zowel hier - via de Stedelijke Jeugddienst - als in het Zuiden - via de Dienst Noord-Zuidsamenwerking en het Vredeshuis.

Daarnaast vervult Gent een signaalfunctie naar de staats- en regeringsleiders die in september de Wereldtop voor kinderen bijwonen. In september 2001 organiseren de Verenigde Naties (VN) samen met Unicef, het Kinderfonds van de VN, immers een Wereldtop voor kinderen. Deze speciale zitting vindt plaats elf jaar na de eerste top, waar het Verdrag voor de Rechten van het Kind plechtig werd ondertekend.

Het is naar aanleiding van deze top dat de Wereldbeweging voor kinderen de wereldwijde Zeg ja!-petitie rond 10 actiepunten lanceert. De Wereldbeweging wordt in Vlaanderen getrokken door het Kinderrechtencommissariaat, en bevat zowat alle relevante actoren uit het werkveld.

Informatie

Wie de petitie wil ondertekenen of exemplaren wenst, kan hiervoor terecht bij:


- Stedelijke Jeugddienst, Kammerstraat 10, 9000 Gent, tel. (09)223 45 54, e-mail jeugddienst@gent.be


- Dienst Noord-Zuidsamenwerking, Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. (09)223 29 53, e-mail noord.zuid@gent.be

Bevoegd


- mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.


- mevrouw Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en Informatica.

Deel: ' Gent steunt 'Zeg ja!'-campagne '
Lees ook