Gemeente Gent

S c h e p e n h e e f t o o r n a a r s u g g e s t i e s p e r s o n e e l (31/08/2001)

De eerste schooldag op 3 september wordt vanaf dit schooljaar ook een bijzondere dag voor het stadspersoneel. De schepen van Personeelsbeleid en Informatieca, besliste om de personeelsleden die dag de kans te geven zelf hun kinderen naar de schoolpoort te begeleiden. De regeling die daarvoor werd uitgewerkt is eenvoudig: het verschuiven van de stam- en glijtijden met een half uurtje. Concreet betekent dit dat het personeel die dag het werk kan aanvatten tussen 7.30 en 9 uur in plaats van tussen 7.30 en 8.30 uur. Naar de burger toe blijft de normale dienstverlening, openingsuren vanaf 8 uur, gewaarborgd.

In het verleden namen veel personeelsleden voor die gelegenheid een halve dag verlof. Een bewijs dat men meer en meer belang hecht aan de kwaliteit van het leven en dat maatregelen om arbeid en gezin beter op mekaar af te stemmen, noodzakelijk zijn. Een tijd geleden werd daarom ook al een maatregel genomen met dezelfde bedoeling.

Loopbaanonderbreking in geval van ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid werd ook mogelijk gemaakt voor mensen die 4/5 werken. Een groep mensen die dikwijls om gezinsredenen voor verminderde prestaties hadden gekozen maar tot de pijnlijke vaststelling kwamen dat ze zich niet volledig konden vrijmaken wanneer de nood het hoogst was.

Deze twee maatregelen tonen ook aan dat de schepen van Personeelsbeleid en Informatica open staat voor suggesties vanuit het personeel. Zij lagen immers aan de basis ervan. Hiermee toont de schepen ook aan dat het voor haar belangrijk is om zorg te dragen voor het personeel. Want zonder tevreden personeel is een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger niet mogelijk.

Een echte trendbreuk is er ook in de relatie met de vakbonden. De manier van werken gedurende de afgelopen maand heeft duidelijk aangetoond dat de schepen de vakbonden ernstig neemt als partners die voor sommige zaken een stuk verantwoordelijkheid mee opnemen. Dit betekent tijdig en uitgebreid informatie verstrekken en openstaan voor eventuele suggesties. Uitzonderlijk kon de normale overlegprocedure niet worden gevolgd voor de eerste schooldag. In het belang van het personeel overtrad men regels. Hopelijk kunnen de vakbonden hiermee instemmen.

Informatie

Dienst Interne Communicatie, Inge Schelstraete, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 74 64, fax (09)266 73 49, e-mail inge.schelstraete@gent.be

Bevoegd

mevrouw Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en Informatica.

Deel: ' Gentse ambtenaren aangepast rooster op eerste schooldag '
Lees ook