Gemeente Gent

" N o s h i t " o v e r d r u g s

No Shit?" is de nieuwe jongerenbrochure waar de Gentse Dienst Drugpreventie mee uitpakt.

Deze brochure over drugs en druggebruik is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar, maar ook voor 16 + - ers is het leuk en interessant leesvoer.

Vernieuwend aan deze brochure is dat ze zich richt tot jongeren in hun eigen taal en stijl. "No shit?" speelt in op hun leefwereld, vragen en bekommernissen, en dit alles in een trendy jasje. Het uitgangspunt hierbij is dat jongeren veel meer zullen oppikken uit een boekje dat hen aanspreekt.

Objectieve informatie rond producten en wetgeving wordt afgewisseld met getuigenissen van jongeren, een interview met een hulpverlener, een persoonlijkheidstest, grappige teksten, enz... Op die manier krijgt de jongere een hoop informatie over alles wat met druggebruik te maken heeft. Uit de dagelijkse contacten van de dienst met jongeren blijkt immers dat er nog heel wat misverstanden bestaan over drugs. Jongeren hebben vaak nood aan objectieve en juiste informatie die hen helpt zich een goed onderbouwde mening te vormen.

Nieuw hierbij is ook dat dit alles niet gebeurde over de hoofden van de jongeren heen. Jongeren die op de dienst kwamen mochten ideeën aanbrengen, proefteksten lezen of layoutontwerpen beoordelen. Het op die manier verzamelde materiaal werd door de stadsdrukkerij in een flashy outfit gestoken. Het geheel kreeg zo de look van een hip jongerentijdschrift. Dat deze formule succes heeft kon men intussen reeds opmaken uit de bijzonder positieve reacties van jongeren en volwassenen die het boekje reeds te lezen kregen.

Instellingen en personen uit de Gentse regio kunnen de brochure gratis afhalen bij de Dienst Drugpreventie. Momenteel wordt nagegaan hoe een verspreiding buiten de stadsregio kan worden georganiseerd. De Dienst Drugpreventie is in elk geval een bezoekje waard als je vragen hebt over drugs. Er is een infotheek waar je folders, boeken en spelmateriaal vindt. Daarnaast kunnen de preventiewerkers uitgenodigd worden voor groepsgesprekken met jongeren of voor een voordracht voor ouders, leerkrachten enz. Voor persoonlijke vragen of problemen met drugs kan je terecht bij de hulpverleners van de dienst. Ook langdurige begeleidingen (zowel jongeren die experimenteren met drugs als ouders van gebruikers) zijn mogelijk. Je kan ook de stek van de dienst bezoeken op de website van de Stad Gent : www.gent.be.

Informatie

Dienst Drugpreventie, Nederpolder 2, 9000 Gent, tel. (09)225 08 13, e-mail drugpreventie@gent.be.

De Dienst Drugpreventie

Wat is cannabis ? Hoe omgaan met experimenterende druggebruikers ? Welke gevolgen kan druggebruik inhouden ? Hoe preventiestrategieën- en activiteiten uitbouwen ? Waar kunnen verslaafden terecht ....

Een greep uit de talloze vragen waarmee de Dienst Drugpreventie dagelijks wordt geconfronteerd.

De dienst Drugpreventie, opgericht in 1994 in het kader van de Veiligheids- en Samenlevingscontracten, vervult van bij de aanvang een dubbele opdracht. Enerzijds heeft de dienst een informatieve en preventieve taak, anderzijds een hulpverlenende rol.

Met het preventieaanbod richten we ons zowel naar jongeren als naar volwassenen.

Bij de infosessies voor volwassenen worden onderwerpen als productinformatie, drugcultuur, het omgaan met pubers en het stellen van grenzen behandeld. Het is de bedoeling dat ouders, leerkrachten en opvoeders beter leren omgaan met het experimenteergedrag van jongeren.

Daarnaast voeren we ook groepsgesprekken met jongeren. We spreken met deze jongeren onder meer in scholen en jeugdhuizen over hun ervaringen met en hun visie op drugs, het omgaan met groepsdruk, vriendschap,... Daarnaast geven we zelf zo veel mogelijk objectieve info, maar zonder een vermanend vingertje op te steken. Het is dan aan de jongeren om voor zichzelf de voor- en nadelen van druggebruik af te wegen.

Onze deur staat ook altijd open voor iedereen die informatie zoekt over drugs. Scholen, instellingen en verenigingen kunnen bij de dienst terecht voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van drugpreventieprojecten.

Met ons hulpverleningsaanbod richten we ons naar experimenterende jongeren. Het is de bedoeling dat we samen met hen nagaan welke plaats drugs in hun leven innemen, en de voor- en nadelen afwegen. Eveneens wordt bekeken hoe ze in hun vel zitten en welke richting ze uit willen met hun leven. We merken dat veel jongeren het fijn vinden om in vertrouwen over zulke dingen te kunnen praten, zonder veroordeeld te worden. Doel hiervan is jongeren weerbaarder te maken en bewuster te leren omgaan met allerhande genotsmiddelen.

Ook de ouders van jongeren die met drugs experimenteren kunnen bij de dienst terecht. Velen hebben vragen over de drugs zelf, over hoe te reageren, juridische gevolgen, enz...

U kan ons doorlopend bereiken van 8.30 tot 17 uur (na 17 uur enkel op afspraak) in de Nederpolder 2 te Gent. Voor een hulpverleningsgesprek maakt u best op voorhand een afspraak.

Al onze diensten zijn gratis.

Deel: ' Gentse brochure "No shit" over drugs '
Lees ook