Gemeente Gent

G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 1
K u s t o r i ë n t a t i e p a l e n i n d e f e e s t z o n e (06/07/2001)

In de drukte van de Gentse Feesten loopt al eens een kind verloren. Die verloren gelopen kinderen worden gezocht én - vaak in recordtempo
- gevonden door de Politie, via de veiligheidscameras in de feestzone. Dat werkje moet vanaf dit jaar nóg eenvoudiger worden: de Dienst Feestelijkheden leent gratis 10 "Kustoriëntatiepalen" van bvba Mediaconsulting. Bij die herkenbare palen kunnen ouders en kinderen afspreken als ze elkaar zouden kwijtraken.

De afdeling Logistiek van de Dienst Feestelijkheden gaat de kustoriëntatiepalen zelf ophalen in Oostende en brengt ze na de Gentse Feesten terug.

Het gaat om ijzeren, geplastificeerde palen van 4 meter hoog - ver boven de hoofden van de feestganger en dus duidelijk zichtbaar.

"Kijk omhoog, Sammy!"

Elke paal heeft bovenaan een specifiek; kleurig object: een trein, een vis, een bal, een banaan, een boot of een huisje. De objecten zijn vervaardigd uit polyester en zijn 1m³ groot. Ze worden bevestigd met ijzeren moeren.

De afdeling Logistiek plaatst de palen (en checkt ook dagelijks of ze nog goed bevestigd zijn in de vlaggenmastschachten) op de volgende locaties, bepaald in overleg met de Politie:

Emile Braunplein

Vrijdagmarkt

Sint-Baafsplein

Bij Sint-Jacobs

Groentenmarkt

Veerleplein

Korenmarkt

Belfortstraat

Meer info bij bvba Mediaconsulting, de heer Dominiek Vervaecke of mevrouw Nadia Deleyn - Zwaanhoek 14, 8460 Oudenburg, (059)56 58 49, fax (059)56 58 48).

Informatie

Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent, tel. (09)269 46
04 (Karen Vernimmen), fax (09)269 46 59

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

Deel: ' Gentse Feesten 2001 Kustoriëntatiepalen in de feestzone '
Lees ook