Baanbrekend boek: De echte oorzaken van schizofrenie

"Behandeling moet ingrijpend worden vernieuwd"

GENDRINGEN, 20050118 -- Mensen met schizofrenie krijgen al tientallen jaren de verkeerde behandeling. Hun symptomen worden namelijk niet verklaard door een overmaat aan dopamine, maar door een teveel aan het hallucinogene adrenochroom. Dit concludeert prof. dr. Harold Foster in het vandaag in het Nederlands verschenen boek De echte oorzaken van schizofrenie. Hij pleit daarom voor een volledig nieuwe aanpak.


De echte oorzaken van schizofrenie is een baanbrekend boek dat een volledig nieuwe kijk biedt op schizofrenie. De psychiatrische behandeling zit al jaren op het dode spoor van de 'dopaminehypothese', waardoor de behandelingsresultaten van deze ziekte armzalig zijn.

Aanmaak van het hallucinogene adrenochroom wordt bevorderd door de typische kenmerken van de gendustrialiseerde maatschappij, zoals stress, allergien, voedingstekorten en de consumptie van suiker. Deze 'triggers' spelen vooral mensen met bepaalde genetische afwijkingen parten. Het genetische noodlot heeft altijd al bestaan. Zo is schizofrenie al duizenden jaren bekend en kwam ruwweg bij n op de 2000 inwoners voor. Maar de laatste 150 jaar, met de opkomst van de industrialisatie, is het aantal psychisch gestoorde mensen - grotendeels met het schizofreniesyndroom - bovenmatig toegenomen, vooral in stedelijke gebieden.

Foster concludeert dat de behandeling van schizofrenie op een volledig nieuwe leest moet worden geschoeid. Het doel: vermindering van de aanmaak van adrenaline en haar stofwisselingsproduct adrenochroom. In een stappenplan stippelt Foster de nieuwe route uit, die onder meer voert langs genetische screening, allergietests, een suikerarm dieet en een orthomoleculaire behandeling op basis van vetzuren en hoge doses vitaminen en mineralen, zoals vitamine B3, vitamine B6, selenium en zink.

Wim Zeegers, die het initiatief nam voor de vertaling en tegelijk de Stichting Onafhankelijk Onderzoek Schizofrenie Syndroom (www.schizofreniesyndroom.nl) oprichtte, schrijft in zijn voorwoord bij de Nederlandse editie dat het boek een absolute must is voor patinten, hun naasten en beroepsbeoefenaars. 'Dit boek verdient een brede verspreiding.'

Prof. dr. Harold Foster (1943) is hoogleraar geografie aan de Universiteit van Victoria (Canada). Hij schreef meerdere boeken over chronische ziekten, waaronder Reducing Cancer Mortality: A Geographical Perspective. Foster heeft zitting in de redactieraad van de Journal of Orthomolecular Medicine en in het bestuur van de International Schizophrenia Foundation. In 2004 ontving hij de 'Orthomolecular Doctor of the Year Award' van de International Society for Orthomolecular Medicine (ISOM).

De echte oorzaken van schizofrenie. Dr. Harold D. Foster.
Ortho Communications & Science, Gendringen, prijs 21,90 ISBN 90-76161-08-9

Noot voor redacties:

Deel: ' Geografie professor lanceert nieuwe visie op schizofrenie '
Lees ook