Geonovum geeft aftrap voor pilot omgevingsviewer


Amersfoort, 20150119 -- Geonovum heeft op 6 januari de aftrap gegeven voor een pilot waarin een omgevingsviewer wordt ontwikkeld. De omgevingsviewer is bedoeld om te tonen hoe een omgevingsplan verbeeld kan worden, zodat beslissers en beleidsmakers binnen overheden en koepels een beeld krijgen van de mogelijkheden die ontstaan door de invoering van omgevingsplannen.

Deelnemers aan de pilot zijn Tercera, Tonnaer en Macaw. Tonnaer brengt de RO-kennis in, Macaw de kennis over gebruiksgemak van websites. Tercera draagt zorg voor de bouw van de viewer op basis van zijn eigen mapviewer. Voor demonstratiedoeleinden wordt gebruik gemaakt van een omgevingsplan van de gemeente Bussum.

De reden voor de pilot is dat er nog geen viewers zijn waarmee de experimentele omgevingsplannen kunnen worden geraadpleegd, terwijl de digitale ontsluiting juist een van de hoofddoelstellingen in de nieuwe Omgevingswet is. Weliswaar heeft Geonovum werkafspraken opgesteld waarmee omgevingsplannen binnen de RO-standaarden kunnen worden opgesteld, maar de bestaande viewers zijn niet gebouwd om gebruik te maken van de mogelijkheden die omgevingsplannen bieden. Omgevingsplannen vragen om eigen viewers.

Het streven is om op 1 maart de omgevingsviewer gereed te hebben.

Tercera BV biedt webbased diensten aan voor het raadplegen, analyseren, opstellen, waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen. Tercera adviseert over de toepassing van digitale ruimtelijke ordening en is mede-opsteller van vijf IMRO-praktijkrichtlijnen. Zij was de eerste leverancier van RO-software die door Geonovum werd gecertificeerd.
Tercera verleent haar diensten aan alle provincies en aan tal van gemeenten en vastgoedbeheerders. Ze beheert de grootste verzameling van (historische) digitale ruimtelijke plannen in Nederland.


Deel: ' Geonovum geeft aftrap voor pilot omgevingsviewer '
Lees ook