Georganiseerd bedrijfsleven enthousiast over Ondernemersfonds Utrecht


UTRECHT, 20141120 -- Dinsdag, 18 november kon ondernemend Utrecht tijdens een raadsinformatieavond de gemeenteraad informeren over de wens al dan niet de pilot Ondernemersfonds Utrecht te verlengen. En het signaal was duidelijk. Een overgrote meerderheid was enthousiast over de resultaten die er met het fonds zijn bereikt.

Aantrekkelijke stad

Maar liefst zeventien insprekers gaven bijna allemaal aan graag vijf jaar met het fonds verder te willen. Hierbij zaten grote gebieden zoals Lage Weide, Leidsche Rijn, het Utrecht Science Park en vertegenwoordigers van MKB Utrecht en het Platform Ondernemend Utrecht. Maar ook wat kleinere gebieden, zoals ondernemersvereniging Puur Oost en enkele straatverenigingen uit de binnenstad, hielden een pleidooi richting de raadsleden om vooral door te gaan met het ondernemersfonds. Het fonds draagt in hun ogen bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan werkgelegenheid en een aantrekkelijke stad.

Uitzonderingen

Vanuit de Vereniging Sport Utrecht (VSU) kwam het pleidooi om sportverenigingen uit te zonderen van het ondernemersfonds. Zij zouden niet bij machte zijn om te participeren in het fonds. Ook de Vereniging van Eigenaren van Lage Weide zijn minder gelukkig met het fonds. Volgens hen kennen te weinig eigenaren het fonds en is het fonds te klein om aan de meest belangrijke zaken zoals infrastructuur een bijdrage te leveren.

Blij

De stichting Ondernemersfonds was blij met de breed uitgesproken steun van de achterban en herkende het signaal in de raadszaal. “Veel partijen zijn, ondanks de relatief korte periode dat het fonds werkzaam is, enthousiast over de mogelijkheden die het fonds biedt. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, daar werken we ook aan, maar de basis staat er. Het is een voorziening die de stad sterker maakt”, aldus fondsmanager Kjeld Vosjan.

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds, een verhoging van de OZB niet-woningen om daarmee allerlei collectieve voorzieningen ook collectief te financieren, is drie jaar geleden op verzoek van een groot deel van het bedrijfsleven opgestart. Per 1 januari 2012 heeft de gemeente de OZB voor onder meer winkels, kantoren, scholen, ziekenhuizen, sportfaciliteiten verhoogd. Deze verhoging komt ten goede aan de stichting Ondernemersfonds Utrecht. Deze stichting stelt betalers in staat om vooral gebiedsgericht, hun budget in te zetten voor zaken die ze van belang vinden.


Deel: ' Georganiseerd bedrijfsleven enthousiast over Ondernemersfonds Utrecht '
Lees ook