ChristenUnie


Georganiseerde activiteiten afgelast Dinsdag 7 Mei 2002 - 21:13

De ChristenUnie heeft in verband met het overlijden van Pim Fortuyn alle campagneactiviteiten stopgezet. De gebedsdienst op zaterdag 11 mei in Ermelo gaat wel door. In het kader van "10 dagen voor Nederland" van het comité Kroonbede zijn er door het hele land gebedssamenkomsten (zie het persbericht van het comité kroonbede)

Alle georganiseerde activiteiten van de ChristenUnie, met uitzondering van de gebedsbijeenkomst van 11 mei, zijn afgelast en geen enkele nieuwe activiteit wordt nog ontwikkeld.

Dit betekent concreet dat:


- alle verkiezingsbijeenkomsten en werkbezoeken zijn afgelast, alsmede spreekbeurten van kandidaten;


- promotie-activiteiten en folderacties worden gestopt;

- alle geplande advertenties in kranten worden zover mogelijk niet geplaatst;


- de bewoners zelf de keus hebben het verkiezingsaffiche voor het eigen raam op te hangen;


- het plakken van affiches en het opsturen van promotiematerialen wordt gestopt;


- de uitslagenavond in Voorburg op woensdag 15 mei a.s. zal een sober en ingetogen karakter dragen.

De ChristenUnie vertrouwt erop dat u in op bovenstaande wijze wilt handelen en dat u deze informatie aan uw leden wilt doorgeven!
---

Deel: ' Georganiseerde activiteiten ChristenUnie afgelast '
Lees ook