VERZEKERINGEN GEOVE

Geové: ziektekostenverzekering via internet

Als eerste in Nederland:

Zorgverzekeraar Geové accepteert ziektekostenverzekering via internet

Verzekeringen Geové introduceert als eerste Nederlandse zorgverzekeraar een online acceptatieprocedure voor ziektekostenverzekeringen op Internet. Na invulling van een geautomatiseerde vragenlijst krijgen aanvragers van zo'n verzekering direct te zien of zij worden geaccepteerd. Desgewenst kan de verzekering meteen ingaan. De acceptatieprocedure is sinds enkele dagen operationeel op de website www.geove.nl. De verzekeraar heeft inmiddels verschillende nieuwe polishouders via Internet geaccepteerd.

De Internetsite van Geové is al zo'n vijf jaar operationeel. Een groeiend aantal belangstellenden vindt daar informatie over de verzekeringsproducten van Geové. Steeds meer verzekerden maken gebruik van de mogelijkheid om bijvoorbeeld formulieren en retourenveloppen aan te vragen. Online verzekeren is via de Geové-site al geruime tijd mogelijk voor polissen met een eenvoudig in te schatten risico zoals reisverzekeringen. De meer complexe acceptatieprocedure voor ziektekostenverzekeringen liet tot voor kort afhandeling via Internet niet toe. Toch is Geové er als eerste in geslaagd deze procedure zodanig te automatiseren dat het verzekeringsrisico van een aanvraag via Internet kan worden beoordeeld. Aanvragers kunnen zelf aangeven op welke datum zij de verzekering willen laten ingaan.

Met de mogelijkheid om online ziektekostenverzekeringen te sluiten loopt Geové vooraan in de markt. Dit sluit naadloos aan op het maatschappijmotto 'Vooraan met zorg', dat staat voor de extra zorg en service waarop Geové-verzekerden kunnen rekenen. De succesvolle wachtlijstbemiddeling en de unieke kinderopvangregeling zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Het online kunnen accepteren en sluiten van ziektekostenverzekeringen laat de bezoekers van www.geove.nl zien dat zij te maken hebben met een moderne, servicegerichte organisatie.

Velp, 30 juni 1999

Deel: ' Geové ziektekostenverzekering via internet '
Lees ook