CDA

Gerda Verburg over besteding ESF-geld: eerst moeten alle feiten boven tafel

"De deze week naar buiten gekomen berichten over de aanwending van ESF-geld voor het compenseren van door Paars-1 ingeboekte bezuinigingen op de Arbeidsvoorziening moeten niet leiden tot al te voorbarige politieke conclusies."Dat zegt Tweede Kamerlid en Gerda Verburg.

De ESF gelden waren bedoeld voor concrete projecten ter bevordering van de werkgelegenheid. Voor iedere 55 cent die de Nederlandse overheid aan werkgelegenheidsprojecten uitgaf, legde "Brussel" er 45 cent bij. Uit berichten in o.a. NRC Handelsblad blijkt dat de toenmalige minister van Sociale Zaken Ad Melkert een compromis bedacht om de werkgevers en werknemerspartijen gerust te stellen, die zich fel verzetten tegen de door het Paarse regeerakkoord voorgeschreven bezuinigingen op de Arbeidsvoorziening. Om hen tegemoet te komen en zoet te houden, stelde Melkert voor om deze ESF-gelden rechtstreeks door te sluizen naar Arbeidsvoorziening, zonder dat er concrete projecten waren. Bij latere controles vond Brussel dat de gelden (zo'n 400 miljoen) niet conform de regels voor werkgelegenheidsprojecten waren besteed en inmiddels verlangt Brussel dit geld terug van Nederland.

Volgens Gerda Verburg is dit slechts één punt uit een veel breder dossier. "De Commissie Koning moet alle feiten op een rijtje zetten, de context schetsen en daar ook een analyse bij maken. Vervolgens is het aan de Kamer om een politiek oordeel te geven over de gepresenteerde feiten en analyses. Maar nogmaals: dat kan pas als alle feiten boven tafel zijn Mocht de Kamer de indruk hebben dat er naast het rapport van de commissie Koning aanvullend onderzoek nodig is, dan kan ze nog altijd besluiten tot een parlementair onderzoek. Wie nu reeds politieke oordelen geeft, gaat bewust voorbij aan feiten die nu nog niet in beeld zijn, maar mogelijk wel een rol spelen."

Zoekwoorden:

Deel: ' Gerda Verburg over ESF-geld eerst alle feiten boven tafel '
Lees ook