Gerechtshof Amsterdam


GERECHTSHOF A'DAM ORGANISEERT SYMPOSIUM ''SCHURENDE MACHTEN''

Het gerechtshof Amsterdam houdt bij gelegenheid van het afscheid van zijn president mr. H.F. van den Haak een symposium op donderdag 11 maart 1999 te 10.00 uur in de Beurs van Berlage te Amsterdam onder de titel ''SCHURENDE MACHTEN''. Het symposium gaat over de positie van de rechter ten opzichte van wetgever en bestuur. De wederzijdse verwachtingen van wetgever, bestuur en rechter lijken niet goed meer op elkaar aan te sluiten. Het "wringt" her en der.

Wordt het dynamische evenwicht tussen de drie staatsmachten verstoord door een toegenomen beroep op de rechter? Staan politicus, bestuurder en rechter, in een complexer samenleving - meer dan voorheen - tot elkaar in concurrentie? Wie van de drie is de beste probleemoplosser: wetgever, bestuur of rechter?

Hoe moet de rechtspraak nu verder? Is de kritiek terecht en moet er iets veranderen? Of is er weinig bijzonders aan de hand, omdat de rechter, als er zoveel belangen tegenover elkaar staan, toch nooit iedereen tevreden kan stellen.

De kwestie speelt niet alleen in Nederland. In vele landen die lid zijn van de Raad van Europa, wordt ermee geworsteld.

Het gerechtshof prijst zich gelukkig met sprekers die in het brandpunt van deze ontwikkelingen staan. Dat belooft dat er belangwekkende dingen zullen worden gezegd. Het zijn:


- de minister-president, de heer W. Kok,


- het Nederlandse lid van het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg, mevrouw mr. W.M.E. Thomassen, en


- de decaan van de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur, prof.dr. R.J. ín 't Veld.

Van het forum dat in de middag aan het woord komt, zullen nog deel uitmaken dr. W.A.F. Vermeend, staatssecretaris van Financiën en mr.drs. F. Bolkestein, fractielid VVD in de Tweede Kamer en president Liberale Internationale.

Als dagvoorzitter zal optreden prof.mr. T. Koopmans, onder meer voormalig lid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, nu hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Deel: ' Gerechtshof A'dam organiseert symposium 'schurende machten' '
Lees ook