Gemeente Smallingerland

GOP's bij zwembad De Welle
6 maart 2003

Gereguleerde Overnachtings Plaats (GOPs) voor kampeerautos bij het zwem- en recreatiecentrum De Welle.

In ons land wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de kampeerauto als reis, verblijf en recreatiemiddel. De belangen van de gebruikers van kampeerautos worden behartigd door de Nederlandse Kampeerauto Club. Doel van de vereniging is o.a. locaties beschikbaar te krijgen waar recreanten met een kampeerauto kunnen overnachten (max. 3 x 24 uur). Onze gemeente is van plan bij het zwem- en recreatiecentrum De Welle vier bestaande parkeerplaatsen aan te wijzen waar gedurende dit jaar bij wijze van proef kampeerautos gebruik van kunnen maken. Die parkeerplaatsen liggen op het terrein bij De Welle, bij de brug. De ingebruikgeving van de plaatsen gebeurt in overleg met De Welle. De recreanten kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen van het centrum. In de periode van 7 maart tot en met 21 maart 2003 kunt u schriftelijke inspraakreacties insturen aan burgemeester en wethouders van Smallingerland, Postbus 10000, 9200 HA Drachten. Gedurende voormelde termijn kan nadere informatie worden ingewonnen bij de afdeling Ontwikkeling, tel: 0512581492.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gereguleerde Overnachtings Plaats voor kampeerautos bij zwem- en rec.. '
Lees ook