Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland


Persbericht

6 - 9 - 2001

Gerichte keuracties bij Lelie en Gypsophila

In de periode week 37 tot en met 40, 10 september tot en met 5 oktober 2001, zal op de bloemenveilingen Aalsmeer, Holland, Flora, Oost Nederland (VON) en ZON intensief worden gekeurd op de naleving van belading bij Lelie en op de naleving van gewichtssortering en belading bij Gypsophila. Met deze gerichte keuracties willen de bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) aangesloten bloemenveilingen een bijdrage leveren aan de betrouwbaarheid van productinformatie. De veilingen hebben hun aanvoerders uitgebreid geïnformeerd over de komende keuractie. De gerichte keuractie van Lelie is een herhalingsactie om te toetsen of er verbetering is opgetreden in de naleving van de beladingsrichtlijnen.

Om de verhandeling van Lelie zo goed mogelijk te laten plaatsvinden zijn in de VBN-productspecificaties richtlijnen opgenomen voor de verpakking en belading. Daarbij is de keuze van het type doos en het minimum aantal takken per doos afhankelijk van het type lelie, de lengte van de tak en het gewicht. Uniforme partijen Gypsophila zijn gesorteerd op gewicht. Het gewicht is weer bepalend voor de belading: het aantal bundels per container. Tijdens de keuracties wordt op de naleving van deze regels streng toegezien. Bij afwijking van de regels zullen de producten worden gedeclasseerd.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de naleving van de productspecificaties, zoals sortering, verpakking en belading, regelmatig te wensen over laat. De VBN en haar leden streven naar een hoge betrouwbaarheid van de productinformatie. Om het tij te keren hebben de VBN-veilingen besloten door gerichte keuracties een extra impuls te geven aan de naleving van de gemaakte afspraken door alle partijen.

Deel: ' Gerichte keuracties bij Lelie en Gypsophila '
Lees ook