Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

De Bouwbedrijven in 2001

---

Geringe stijging aantal bouwbedrijven in 2001

Het aantal bouwbedrijven met personeel in dienst is in 2001 met 0,6 procent gestegen naar 16.971. In 2000 waren er 16.876 bedrijven actief.
Ook het aantal door de bouwbedrijven verloonde manjaren steeg in 2001 ten opzichte van 2000 en wel met 0,1 procent van 230.922 tot 231.183. Sinds 1996 is het aantal bedrijven en het aantal verloonde manjaren ieder jaar gestegen. Ten opzichte van 1996 is het aantal verloonde manjaren in de bouwnijverheid in 2001 met ruim 14.500 gestegen.

Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde rapport De bouwbedrijven in 2001 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in Amsterdam.

De stijging van het aantal bedrijven van 2000 op 2001 kwam tot stand doordat er in 2001 1.701 nieuwe inschrijvingen plaatsvonden, terwijl 1.606 bedrijven hun activiteiten gedurende 2000 staakten. Doordat de procentuele toename van het aantal verloonde manjaren lager was dan de procentuele toename van het aantal bedrijven daalde het gemiddeld aantal manjaren per bouwbedrijf van 13,7 tot 13,6 manjaren. Het aantal verloonde manjaren bij het uitvoerend, technisch en administratief personeel (A-personeel) kende in 2001 ten opzichte van 2000 een stijging van 5,2 procent tot 60.037. Bij het B-personeel (bouwplaatspersoneel) was er sprake van een daling van 1,6 procent tot 171.147. In de hoofdgroep afbouw burgerlijke en utiliteitsbouw nam het aantal verloonde manjaren af, in alle overige hoofdgroepen nam dit aantal toe. Het gemiddeld aantal manjaren per bedrijf steeg in de hoofdgroep b&u van 18,1 in 2000 tot 18,3 in 2001. Ook in de hoofdgroep overige steeg dit gemiddelde. In de andere hoofdgroepen daalde het gemiddeld aantal manjaren per bedrijf. Evenals voorgaande jaren is het grootste gemiddelde aantal manjaren per bedrijf in de grond-, water- en wegenbouw te vinden.

In 2001 werden 11.757 manjaren door vrouwen verloond; 515 manjaren meer dan in 2000. Dit komt neer op 5,2 procent van het totaal aantal verloonde manjaren. Vrouwen zijn in de bouw voornamelijk werkzaam in een administratieve functie (90,4 procent). Slecht 0,2 procent van het bouwplaatspersoneel is vrouw.
Zie publicatie: De Bouwbedrijven in 2001

omhoog
omhoog

Deel: ' Geringe stijging aantal bouwbedrijven in 2001 '
Lees ook