CDA

Gerrit Braks voorzitter CDA-Eerste Kamerfractie

Den Haag, 8 juni 1999

De Eerste Kamerfractie van het CDA heeft Gerrit Braks tot haar voorzitter gekozen. Braks is lid van de Eerste Kamer sinds 1991; hij was eerder onder meer minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Het fractiebestuur bestaat verder uit:

Hannie van Leeuwen, vice voorzitter

Yvonne Timmerman-Buck, secretaris

Joeke Baarda, penningmeester

Jos Werner, lid

Deel: ' Gerrit Braks voorzitter CDA-Eerste Kamerfractie '
Lees ook