TuinbouwNet

Bestuur PT unaniem over benoeming Gerritsen

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft op 25 september jongstleden unaniem besloten om Michiel Gerritsen te benoemen als secretaris van het PT. Gerritsen volgt op 1 januari aanstaande de huidige secretaris Maarten van 't Riet op, die volgend jaar met flexpensioen gaat.

Tijdens dezelfde PT-vergadering werd voorzitter Jaap van der Veen door het bestuur eveneens unaniem voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn van twee jaar bij het PT. Bij een herbenoeming van Van der Veen per 1 januari 2002 bestaat de PT-directie uit voorzitter Van der Veen en de secretarissen Gerritsen en Kuijvenhoven.

Heffing bloemzaden
Naast de personele benoemingen keurde het bestuur ook nog aantal PT-verordeningen goed. Op een nieuwe leest is de heffing voor de teelt van bloemzaden geschoeid. Dit is gebeurd op verzoek van een drietal bloemzaadverenigingen in Zeeland. Vanwege grote verschillen in opbrengst per soort zaadteelt heeft het PT een andere heffingsmethodiek vastgesteld. Uitgangspunt is nu een gemiddelde omzet per hectare van 7.500 gulden. Hierbij wordt een heffingspercentage van 1 procent aangehouden, zodat de heffing uitkomt op 75 gulden per hectare.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gerritsen benoemd tot secretaris Productschap Tuinbouw '
Lees ook