Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

VU begint met historische reeks in kader van 125-jarig bestaan in 2005

Geschiedenis van 65 jaar Vrouwen VU-Hulp in gedenkboek beschreven

De geschiedenis van Vrouwen VU-Hulp, de nog steeds bestaande organisatie van gereformeerde vrouwen, in 1932 opgericht om met het befaamde VU-busje geld in te zamelen voor de uitbreiding van de Vrije Universiteit, is nu voor het eerst in een gedenkboek beschreven. Het boek, dat de titel Helpende Handen draagt, is verschenen als eerste deel in een historische VU-reeks. De VU is met de reeks begonnen met het oog op haar 125-jarig bestaan in 2005.

In het boek geeft de auteur prof.dr. J. de Bruijn een beeld van de opkomst en neergang van Vrouwen VU-Hulp en haar voorloper æVU-plan 1937Æ tegen de achtergrond van de verzuiling en ontzuiling. Ook beschrijft hij de organisatie in het licht van de geschiedenis van de Nederlandse universiteiten en haar rol en betekenis bij het streven naar vrouwenemancipatie.

De VU-vrouwen zijn destijds vele jaren met het VU-busje, gesierd met de beeltenis van de stichter van de universiteit dr. Abraham Kuyper, rondgegaan omdat de VU als niet-rijksuniversiteit toen nog geheel uit particuliere middelen moest worden gefinancierd. Het VU-busje werd hét symbool voor de relatie tussen de universiteit en haar achterban. Vrouwen VU-Hulp beleefde qua ledental haar glorietijd in het midden van de jaren zestig. Toen telde de organisatie ruim 115.000 vrouwen. Sindsdien loopt het ledental terug als gevolg van de ontwikkelingen in kerk en samenleving û ontzuiling en secularisatie -, waardoor ook de positie van de VU ingrijpend veranderde. Door de volledige overheidssubsidiëring van de VU sinds 1970 raakte Vrouwen VU-Hulp haar functie van fondsenwerfster kwijt. Specifieke spaardoelen, zoals derde wereld-projecten en activiteiten op het terrein van de vrouwenemancipatie, kwamen er voor in de plaats. Zo groeide Vrouwen VU-Hulp met haar tijd mee.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het boek Helpende handen. VU-plan 1937 en Vrouwen VU-Hulp in de jaren 1932-1997 telt 150 paginaÆs en is uitgegeven bij Uitgeverij Meinema te Zoetermeer (ISBN 90 211 37801). De winkelprijs bedraagt f 25,-. Nadere informatie of een recensie-exemplaar is verkrijgbaar bij de auteur prof.dr. J. de Bruin, historicus, tel. (020) 444 5271, of Historische Commissie 2005, dr. M. Wingens, historicus-coördinator, tel. (020) 444 5643 (woensdag, donderdag, vrijdag).


21-09-1999 / pb 99.65 / JvdV

Deel: ' Geschiedenis van 65 jaar Vrouwen VU-Hulp in gedenkboek '
Lees ook