Provincie Zeeland

Publicatie en tentoonstelling Anders bekeken. De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis.

Op vrijdag 7 september vindt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg de presentatie plaats van de publicatie Ánders bekeken. De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis. Tegelijkertijd wordt de tentoonstelling met dezelfde titel geopend. In bijgaande uitnodiging is het programma opgenomen.

De internationaal bekende kunstenares Françoise van Lynden heeft speciaal voor de publicatie zon zeventig tekeningen van Zeeuwse historische interieurs gemaakt. De interieurs komen uit alle delen van de provincie en uit alle perioden, van de Middeleeuwen tot de jaren dertig van de twintigste eeuw. De tekeningen vormen de basis voor het verhaal over de ontwikkeling en bewoning van het Zeeuwse binnenhuis. Drie kunsthistorici, Katie Heyning, Eloy Koldeweij en Berit Sens, hebben de interieurs geselecteerd en het bijbehorende verhaal geschreven.
Het Zeeuwse historische interieur in al haar verschijningsvormen wordt hiermee op een bijzondere manier weergegeven. Uit de publicatie en de tentoonstelling blijkt ook dat achter veel Zeeuwse gevels, zowel op het platteland als in de steden en dorpen, veel bijzondere, maar vaak ook onbekende elementen schuilgaan.

De provincie Zeeland is een aantal jaren geleden van start gegaan met dit project. De reden daarvoor is dat dit jaar de Manifestatie Historisch Interieur 2001 plaatsvindt, die de aandacht vestigt op het Nederlands historisch woonhuisinterieur.

De tentoonstelling is tot en met 6 oktober 2001 te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Zeeuwse Bibliotheek: maandag 17.30-21.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 10.00-21.00 uur en zaterdag 10.00-13.00 uur.
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op zaterdag 8 september is de tentoonstelling van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen.

De publicatie is te koop in de reguliere boekhandel en tijdens de tentoonstelling in de Zeeuwse Bibliotheek.

Deel: ' Geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis in Anders Bekeken '
Lees ook