Provincie Zuid-Holland

Persbericht

van Provincie Zuid-Holland en
HBG, Hollandsche Beton Groep nv

09-07-2002
Geschil over Provinciehuis Zuid-Holland opgelost

Den Haag / Rijswijk, 9 juli 2002 Het langlopende geschil tussen de provincie Zuid-Holland en HBG Vastgoed bv (de projectontwikkelaar, alsmede de bouwer van het Provinciehuis in Den Haag) over de financiële afwikkeling van het Provinciehuis is opgelost. Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) heeft aan de provincie vorderingen toegewezen van ongeveer 400.000,-. HBG heeft naar het oordeel van het NAI recht op betaling van ruim 4,5 miljoen. Partijen gaan niet in beroep tegen de uitspraak. In de realiseringsovereenkomst die de provincie en HBG in 1996 hebben afgesloten, is geregeld dat bij een mogelijk geschil het NAI de bevoegde instantie is en dat partijen zich bij een uitspraak neerleggen.

De provincie Zuid-Holland heeft in mei 1998 intrek genomen in het door HBG gerealiseerde Provinciehuis. De nieuwbouw is ontworpen door het Amerikaans-Engelse architectenbureau Kohn Pedersen Fox in samenwerking met het Haagse bureau LIAG. Beeldbepalend is de hoekvleugel met een golvende gevel.

Na oplevering ontstond tussen de provincie en HBG een verschil van mening over de financiële afwikkeling van het project. De aanleiding hiervoor lag vooral in vertraging bij de oplevering en de verrekening van meer- en minderwerk. Dit heeft er toe geleid dat beide partijen zich in 1999 tot het NAI hebben gewend.

Nadere informatie:
Provincie Zuid-Holland: Jeroen Disco, afdeling Communicatie, telefoon 070 441 7159.
HBG: Arno Pronk, afdeling Public Relations, telefoon 070 372 2121.

Deel: ' Geschil over Provinciehuis Zuid-Holland opgelost '
Lees ook