Ingezonden persbericht


Uit Juridische Nieuwsbrief Duitsland - juli 2002

De Juridische Nieuwsbrief Duitsland is een kosteloze service van Anwaltskanzlei Strick en verschijnt maandelijks. Eerdere edities staan vermeld op onze website (www.strick.de/nieuwsbrief/).

### 6. Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

In onze nieuwsbrief van april hebben wij u al over de inhoud van deze geplande regeling geïnformeerd. In de Vermittlungsausschuß van het parlement en de bondsraad (Eerste Kamer), (die wordt ingesteld als de bondsdag (Tweede Kamer) en de bondsraad (Eerste Kamer) het niet eens kunnen worden over een nieuwe wet) zijn nu enkele wijzigingen overeengekomen.

De ketenaansprakelijkheid voor sociale lasten wordt niet door de hele keten doorgetrokken, maar eindigt voor elke opdrachtgever bij zijn opdrachtnemer. De aannemer is aansprakelijk voor de afdracht van de sociale verzekeringspremies door zijn directe onderaannemers; de onderaannemer is aansprakelijk voor zijn onderaannemer en deze wederom voor degene aan wie hij een opdracht verstrekt.

De nieuwe regeling zal waarschijnlijk per 01-08-2002 in werking treden. Let dus op met wie u in zee gaat.........

Meer weten? neem dan contact op met dhr. Lutze van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0.

De Juridische Nieuwsbrief Duitsland is een initiatief van Anwaltskanzlei Strick (http://www.strick.de) en verschijnt maandelijks.

# Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar Anwaltskanzlei Strick leidende verwijzingen (http://www.strick.de) in deze informatie.

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstrasse 31
47533 Kleve
Duitsland
tel. 0049 2821 72220
fax. 0049 2821 722244
e-mail: kanzlei@strick.de
internet: http://www.strick.de

# Aanmelden via http://www.strick.de/nieuwsbrief .

Zoekwoorden:

Deel: ' Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung '
Lees ook