Gemeente Leeuwarden


* Business Development

Geslaagd bezoek staatssecretaris Remkes

Staatssecretaris Remkes Maandag 1 oktober deed staatssecretaris Remkes van
VROM op zijn rondreis door het hele land Leeuwarden aan.

De heer Remkes sprak met onze wethouders Bearn Bilker en Marga Waanders en met provinciaal bestuurder Sikko Heldoorn.

Onderwerpen van gesprek waren:

* Het woningbouwprogramma voor de komende tien jaar. Met terugwerkende kracht zijn naast Zuiderburen ook Goutum-Noord, het Havankpark en een deel van Camminghaburen aangewezen als VINEX-locatie (met alle (financierings)voordelen van dien). Dat betekent dat Leeuwarden van de provinciale prognose van 1000 woningen per jaar 33% voor zijn rekening neemt.
* Stedelijke vernieuwing.

* De heer Remkes zegt toe bij ISV2 nadrukkelijker de nog nader te berekenen inverdiencapaciteit van de stad mee te nemen.
* Het rijk maakt nadere afspraken met de corporaties.
* Vuurwerkproblematiek: de heer Remkes zegt toe voor 1 december bekend te maken hoe groot de schadevergoeding door het Rijk is bij verplaatsing of beëindiging van het vuurwerkbedrijf JNS Pyrotechniek.

* De Haak om Leeuwarden: de heer Remkes onderschrijft het standpunt van de gemeente dat de Haak om Leeuwarden er moet liggen voordat de nieuwbouw van 1500 woningen in Leeuwarden-Zuid gerealiseerd is. De heer Remkes beloofde zich in te zullen zetten voor de oplevering van de Haak in de periode 2007/2008.

Zoekwoorden:

Deel: ' Geslaagd bezoek staatssecretaris Remkes aan Leeuwarden '
Lees ook