Raad voor het openbaar bestuur

Geslaagde middagconferentie over adviezen 'Modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet'
De op 28 februari jl. gehouden middagconferentie van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over 'modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet' trok ongeveer vijftig belangstellenden.

Tijdens zijn openingstoespraak benadrukte de voorzitter van de Rob, prof. dr. J.A. van Kemenade, vooral de waarborgende functie van de Grondwet in ons constitutioneel bestel. De openingstoespraak van de heer Van Kemenade is hier te downloaden.

De eerste inleider, prof. mr. S.E. Zijlstra, lid van de Rob en hoogleraar staats- en bestuusrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaf een korte toelichting op de achtergronden, overwegingen en voorstellen in beide adviezen van de Rob. De inleiding van de heer Zijlstra is hier te downloaden.

Er was sprake van een geanimeerde discussie. Naast waardering en ondersteuning, werden er ook punten van kritiek naar voren gebracht door de beide overige inleiders - prof. mr. J.A. Peters en prof. mr. D.J. Elzinga - ten aanzien van beide Rob-adviezen. Vooral bestond er verschil van mening over het punt van de 'haalbaarheid' van de adviezen wanneer de aanbevelingen van de Rob in grondwettelijke bepalingen zouden worden omgezet. Daarnaast stelde de heer Peters dat de Rob-adviezen aan kracht zouden hebben gewonnen als de Raad tegelijkertijd met voorstellen was gekomen inzake een minder zware procedure van grondwetsherziening en het opheffen van het grondwettelijk toetsingsverbod ex artikel 120 Grw.

Deze en andere opmerkingen tijdens de conferentie zullen worden meegenomen in het derde, en tevens laatste, advies van de Rob over 'modernisering van hoofdstuk 7 van de Grondwet', dat in de loop van dit jaar zal verschijnen.

Deel: ' Geslaagde middagconferentie ROB over adviezen 'Modernisering hoofdst.. '
Lees ook