Anti Racisme Informatie Centrum


Geslaagde opening LBR

Persbericht 1 juli 1999

Vandaag heeft het uit een fusie ontstane Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) zich gepresenteerd aan het publiek. De openingshandeling werd verricht door de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, de heer mr. R.H.L.M. van Boxtel, en de Burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten. Zij hielden een korte toespraak en lieten zwarte en witte ballonnen opstijgen. Minister van Boxtel feliciteerde het LBR met de totstandkoming van een sterk, veelzijdig nationaal instituut ter bestrijding van rassendiscriminatie. Hij zei blij te zijn met de toon die het LBR zet: optimistisch en wars van dogma's.
Burgemeester Opstelten constateerde tevreden dat twee van de drie fusiepartners hem uit Utrecht naar Rotterdam gevolgd zijn. 'De gemeente Rotterdam is blij met de vestiging van het LBR in Rotterdam.' Hij was zeer te spreken over het cadeau van het LBR aan de stad Rotterdam.

Het LBR verraste 150 Rotterdamse organisaties en ondernemingen met een verzilverde spiegel, waarop meer dan 6000 namen staan gezeefdrukt uit alle windstreken van de wereld. Het grote aantal voornamen op de spiegel weerspiegelt de diversiteit van de Nederlandse bevolking. Maar de spiegel vraagt ook aandacht voor de individuen die achter de namen schuil gaan: mensen gaan direct kijken of zij bekende namen op de spiegel zien, en in de spiegel zien zij zichzelf terug. De spiegels zijn mede gefinancierd door het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) en het bureau Migratie Integratie Participatie (MIP) te Rotterdam en ontworpen door kunstenaar Milou van Ham.

De Rotterdamse wethouder H. Meijer ontving uit handen van Hubert Fermina de eerste spiegel. Deze werd ook overhandigd aan vertegenwoordigers van de subsidiërende ministeries van Justitie, Onderwijs, VWS en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Alvorens de openingshandeling plaats vond, hield prof. dr. A.A. van Stipriaan Luïcius van de Erasmus Universiteit Rotterdam een rede over
1 juli, dag van de viering van de afschaffing van de slavernij. Professor van Stipriaan benadrukte dat wij in het heden, op een verantwoorde manier met het verleden moeten omgaan. Hij pleitte onder meer voor een monument ter herdenking aan de afschaffing van de slavernij. Hij riep de Nederlandse overheid op voor de erkenning van de erfenis van de slavernij een breed draagvlak te vinden. Hij sloot zijn lezing af met de leuze: weg met het LBR, goed dat u er nog bent. Gefeliciteerd!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LBR, afdeling Marketing & Communicatie, Jeroen Visser 010 2010230 of Dionne Puyman 010 2010231

Het LBR is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur, op het volgende adres:
LBR, Gebouw de Weenahof, Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam Telefoon 010 20 10 201
Fax 010 20 10 222
Email:info@lbr.nl

Deel: ' Geslaagde opening LBR '
Lees ook