Gemeente Leiden

Gespreid betalen via automatische incasso

De dag dat we de aanslag voor de gemeentelijke belastingen op de deurmat kunnen verwachten, komt nu echt dichtbij. Op 26 februari is het zover. Berichtte de Stadskrant eerder over de soorten gemeentelijke heffingen, dit keer staat een manier van betalen centraal: in termijnen via de automatische incasso.

Als algemene regel voor het voldoen van de gemeentelijke belastingen geldt een betaling in twee termijnen. Maar in de meeste gevallen is een gespreide betaling via automatische incasso ook mogelijk. Bij deze regeling gaat het om aanslagen over het belastingjaar 2000 die hoger zijn dan 100 gulden en lager dan 3.500 gulden en in de periode tussen januari en mei 2000 zijn opgelegd. Die heffingen mogen gespreid worden betaald in zeven maandelijkse termijnen.

De heffingen die ná de maand mei worden opgelegd, komen ook in aanmerking voor een gespreide betaling via automatische incasso, maar dan verdeeld over minder termijnen. De spreidingstermijnen komen overeen met het maximaal aantal maanden, dat na dagtekening van het aanslagbiljet in het belastingjaar overblijft. Het aantal termijnen staat vermeld op de machtigings-/wijzigingskaart onderaan het biljet.

Als voorwaarde voor deze manier van betalen geldtdat u de gemeente machtigt tot een automatische incasso. Het termijnbedrag wordt vervolgens maandelijks rond de 29ste van uw rekening afgeschreven.

Voor het eerst machtigen?
Heeft u nog niet eerder een machtiging tot automatische incasso verleend, maar wilt u dat dit jaar wél doen? Dat regelt u door de machtigingskaart, die aan het aanslagbiljet is gehecht, binnen veertien dagen op te sturen in de antwoordenvelop. Het termijnbedrag wordt vervolgens maandelijks afgeschreven.

Al eerder gemachtigd?
Heeft u vorig jaar ook gebruik gemaakt van de gespreide betaling via automatische incasso, en heeft u die machtiging intussen niet ingetrokken? Dan maakt u ook dit keer automatisch gebruik van de regeling. U hoeft in dat geval niets te ondernemen. Uw gegevens zijn bij de gemeente bekend. U hoeft de aangehechte
wijzigings-/intrekkingskaart dus niet in te sturen.

U verzendt de kaart alleen als u:
* het bank-/gironummer wilt wijzigen
* de machtiging wilt intrekken
* voor het eerst wilt machtigen

'Een mooie regeling'
'Een mooi product', aldus bestempelt Herman Verdel van de afdeling Betalingsverkeer, de gespreide betalingsmogelijkheid via automatische incasso. 'Dat 65 procent van de Leidse bevolking er het afgelopen jaar gebruik van heeft gemaakt, zegt veel. En waarom zou je het ook niet doen? Je krijgt maximaal zeven maanden de tijd om je gemeenteheffing betalen, zonder dat er over dat bedrag rente wordt berekend.'

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentelijke afdeling Betalingsverkeer (071-5162717).

Zoekwoorden:

Deel: ' Gespreid betalen belasting Leiden via automatische incasso '
Lees ook