Persberichten van de Acht Mei Beweging:

EERSTE PERSBERICHT VOLGENDE PERSBERICHT OUD

Persbericht, Utrecht,

28 mei 1999

Gesprek Acht Mei Beweging met bisschop De Jong

Op uitnodiging van de Acht Mei Beweging hebben enkele bestuursleden afgelopen pinksterzaterdag een gesprek gehad met bisschop Dr. Everard de Jong. De bisschop had publiekelijk opvattingen aan de Beweging toegeschreven waarin deze zich geheel niet herkende, als zou zij bijvoorbeeld het pausschap willen afschaffen en het bisschoppelijk gezag niet erkennen. In een vrij diepgaand overleg heeft de Limburgse hulpbisschop zijn verontschuldigingen aangeboden voor enkele ongenuanceerde uitlatingen in dit kader. Hoewel er belangrijke accentverschillen in kerkopvatting blijven bestaan, verliep het gesprek in een goede en ontspannen sfeer. Zowel de bisschop als het bestuur van de Acht Mei Beweging waren geïnteresseerd in voortzetting in het van beide kanten als open ervaren gesprek.

Mgr. Everard de Jong verdedigde het standpunt dat de bisschoppen de grenzen dienen te bewaken van wat wel en niet in de kerk is toegestaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de liturgie en de sacramentsbediening (o.a. de ziekenzalving aan degenen die om euthanasie vragen). Van de kant van de AMB werd gesteld dat de bewaking van grenzen, die zowel theologisch als praktisch vaak sterk omstreden zijn, te vaak en te voorbarig tot uitsluiting van sterk betrokken katholieken heeft geleid. In een terk en snel veranderende samenleving zouden ‘grensproblemen’ niet disciplinerend tegemoet moeten worden getreden, maar inhoudelijk moeten worden besproken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Gesprek Acht Mei Beweging met bisschop De Jong '
Lees ook