Ministerie van Binnenlandse Zaken


Rondetafelgesprekken gemeentelijk herindelingsbeleid van start

6 april 1999
Minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK) heeft een stuurgroep ingesteld die tot taak heeft rondetafelgesprekken te beleggen over het gemeentelijk herindelingsbeleid.
Doel van deze gesprekken is het uitwisselen van opvattingen en ervaringen van betrokkenen uit gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.
De bewindsman geeft met dit initiatief invulling aan een van de afspraken in het regeerakkoord over het gemeentelijk herindelingsbeleid: Die gebieden waar de laatste jaren geen herindeling heeft plaatsgevonden worden binnen een jaar geanalyseerd op knelpunten om daar eventueel te komen tot een versterking van het lokaal bestuur door gemeentelijke herindeling. Nagegaan wordt of en hoe vrijwillige gemeentelijke herindeling kan worden gestimuleerd.
De stuurgroep - onder voorzitterschap van F. de Zeeuw, oud-gedeputeerde van Noord-Holland, nu directeur Bouwfonds - wordt ondersteund door organisatie-adviesbureau De Beuk. De rondetafelgesprekken worden als eerste gehouden in de regios West-Friesland, Hoeksche Waard, Zeeuws-Vlaanderen, Utrecht-Oost, Achterhoek en Noord-Limburg. Naar verwachting gaan de gesprekken (twee per regio) in de tweede helft van april van start. De provincies zijn bij de voorbereiding van de gesprekken betrokken. De minister heeft de stuurgroep gevraagd om in juni met haar aanbevelingen te komen.

Deel: ' Gesprekken gemeentelijk herindelingsbeleid van start '
Lees ook