gemeente ede


- uitnodiging aan inwoners van bennekom - gespreksavond gemeente ede in bennekom op dinsdag 4 april
het gemeentebestuur van ede wil op 4 april a.s. graag in gesprek komen met inwoners van bennekom en de afgevaardigden van hun organisaties en verenigingen. burgemeester en wethouders willen hen informeren en spreken over een aantal beleidszaken en onderwerpen die voor het dorp van belang zijn. dat zijn in het bijzonder het jeugdbeleid, het beeldplan, politiezaken, de verkeerssituatie, de herinrichting van bennekom-centrum en de bescherming van het binnenveld. van gemeentezijde zullen aanwezig zijn burge meester mr. w. blanken, de wethouders r. spiegelenberg, j. van den hazel, w. dekker, h. kampman, m. van haaren-koopman en drs. a. jonker, gemeentesecretaris drs. j. miedema en een aantal gemeenteraads leden.

het bestuur van de dorpsraad bennekom en het gemeentebestuur van ede nodigen belangstellenden uit de gespreksbijeenkomst op dinsdagavond 4 april te bezoeken. de openbare bijeenkomst zal gehouden worden in gemeentecentrum de brink, brinkstraat 39 in bennekom. de ontmoeting start om 19.30 uur, de zaal gaat reeds om 19.00 uur open.

als start van de bijeenkomst zal de heer leutscher, voorzitter van de dorpsraad, een toelichting op het pro gramma geven. aansluitend verzorgt burgemeester mr. w. blanken een korte introductie van het gemeentebestuur en over de resultaten van het werkbezoek van die middag. vervolgens is er voor de bezoekers gelegenheid om verspreid over twee gespreksgroepen gedurende bijna drie kwartier onderwerpen en vragen te bespreken met leden van het gemeentebestuur. er kan een keer van groep worden gewisseld. aan het slot van de bijeenkomst zal namens het college van b. & w. nog even terug gekeken worden op de gesprekken.

het werkbezoek van burgemeester en wethouders 's middags aan bennekom omvat een fietstocht langs o.a. het huidige ziekenhuisterrein, de nieuwe woonwijk breukereng, de omgeving van de sporthal soetendaal, de veenderweg, de reconstructie van de dorpsstraat-zuidzijde, het zgn. wiltink-terrein en de gezamenlijke post van politiebureau en buurtbeheer.ede, 22 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Gespreksavond gemeente Ede in Bennekom '
Lees ook