Persbericht, 8 februari 1999

Start gespreksronde gewasbeschermingsbeleid na 2000

Staatssecretaris Faber van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag het startsein gegeven voor een gespreksronde over het gewasbeschermingsbeleid voor de periode na 2000. Ze heeft dit gedaan door de discussienotitie "Verkenning van een beleid voor gewasbescherming na 2000" mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar de Tweede Kamer te sturen. De discussienotitie is het begin van een traject waarin diverse partijen uit de samenleving door de staatssecretaris worden uitgenodigd om ideeën en meningen te geven over de invulling van het gewasbeschermingsbeleid na afloop van het huidige Meerjarenplan Gewasbescherming in 2000. In de discussienotitie staan een aantal mogelijkheden beschreven voor het toekomstige gewasbeschermingsbeleid. Kern van de notitie is om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, tenzij het niet anders kan.

De gespreksronde zal onder andere bestaan uit discussiebijeenkomsten en duurt tot 1 mei 1999. De reacties die tijdens de gespreksronde worden ontvangen zullen mede de basis vormen van het beleidsvoornemen over gewasbescherming na 2000 dat de staatssecretaris dit najaar naar de Tweede Kamer zal sturen.

De discussienotitie en de voortgang van de gespreksronde zijn te vinden op de website: http://www.minlnv.nl/gewasbescherming/Op 27 april (Zwolle, 28 april (Eindhoven) en 29 april (Utrecht) zijn er openbare slotbijeenkomsten. Hiervoor dient u zich aan te melden.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: http://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending: http://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Gespreksronde 'gewasbeschermingsbeleid na 2000' gestart '
Lees ook