Ordina Beheer NV

ORDINA NV

Gestanddoening bod op Devote door Ordina

Niet voor uitgifte of verspreiding in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan

Gestanddoening bod op Devote door Ordina

97,3% aangemeld

Utrecht, 4 september 2001 - Ordina N.V.('Ordina') maakt bekend dat zij het openbaar bod ('het Bod') op alle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Devote N.V. ('Devote'), elk met een nominale waarde van EUR 0,20 ('Aandelen Devote'), gestand doet. Op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn, vrijdag 31 augustus 2001, zijn 5.429.531 Aandelen Devote aangemeld. Na verwerving van de aangemelde Aandelen Devote zal Ordina 97,3% van het uitstaande gewone aandelenkapitaal van Devote houden. Onder verwijzing naar het biedingsbericht d.d. 7 augustus 2001 zal per aangemeld Aandeel Devote een bedrag van EUR 2,95 in contanten worden betaald op 7 september 2001.

Na-aanmelding Ordina stelt houders van Aandelen Devote in de gelegenheid nog niet aangemelde Aandelen Devote alsnog aan te melden tot uiterlijk 28 september 2001, op dezelfde wijze en, voorzover althans nog van toepassing, onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het biedingsbericht d.d. 7 augustus 2001.

Ordina N.V. Tel. +31 (0)30 298 41 84

Ordina Beheer NV


Deel: ' Gestanddoening bod op Devote door Ordina '
Lees ook