KSI International

Gestanddoening openbaar bod op KSI International door Multihouse Gouda/IJsselstein, 12 oktober 2001

---

Nieuwe statutaire naam Centric KSI Holding N.V. In vervolg op de persberichten van 2 juli 2001, 3 augustus 2001 en 5 oktober 2001 delen Multihouse N.V. (Multihouse) en KSI International N.V. (KSI) gezamenlijk mede dat Multihouse het openbaar bod op alle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van KSI gestand doet.

Op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn, 9 oktober 2001, waren 4.551.600 gewone aandelen van nominaal EUR 0,05 in het aandelenkapitaal van KSI (Aandelen KSI) aangemeld. Na verwerving van de aangemelde Aandelen KSI zal Multihouse in totaal circa 45,8% van het totale bij derden geplaatste aandelenkapitaal van KSI houden. Zoals reeds in het prospectus van 23 augustus 2001 werd aangekondigd, hebben de grootaandeelhouders van KSI, tezamen vertegenwoordigende een belang van ongeveer 53,4% van de Aandelen KSI hun aandelen KSI niet aangemeld in het bod, maar gekozen voor een ruil uitsluitend in aandelen Centric KSI Holding N.V. in het kader van de voorgenomen juridische fusie tussen Multihouse als verkrijgende en KSI als verdwijnende vennootschap.

Met ingang van 17 oktober 2001 zal, onder verwijzing naar de statutenwijzigingen waartoe is besloten door de op 1 oktober 2001 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Multihouse, de statutaire naam van Multihouse N.V. worden gewijzigd in Centric KSI Holding N.V. (Centric KSI).

Op woensdag 17 oktober 2001 zal per aangemeld en geleverd Aandeel KSI 0,5 Aandeel Centric KSI (voor naamswijziging Multihouse) en een bedrag van EUR 0,30 in contanten worden betaald aan de houders van de Aandelen KSI.

Op 1 oktober 2001 hebben de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders van zowel Multihouse als KSI besloten onderling een juridische fusie aan te gaan. Deze fusie zal per 18 oktober van kracht worden. Per 17 oktober zal de noteringsmaatregel van Multihouse (het zogenaamde strafbankje) worden opgeheven. Tevens zullen per 17 oktober de in verband met het openbaar bod uit te geven nieuwe Aandelen Centric KSI notering krijgen op de Officiële Markt van de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

Multihouse N.V.
Gouda

KSI International N.V.
IJsselstein

Deel: ' Gestanddoening openbaar bod op KSI door Multihouse '
Lees ook