Wereld Natuur Fonds Nederland


Getijde-natuurgebied open voor publiek

14 oktober 1999 - Natuurgebied Klein Profijt, een gebied van 70 hectare langs de Oude Maas, is vandaag op passende wijze geopend voor het grote publiek. Het bijzondere stukje natuur zal op den duur helemaal bloot staan aan de getijdewerking van de Oude Maas. De onderwatersfeer van het gebied werd bij de opening extra benadrukt met sprookjesachtige muziek en poëzie.

De burgemeester van Albrandswaard, mevrouw Latenstein van Voorst-Woldringh, opende het gebied samen met de heer Gerard van den Berg, directeur van het Zuid Hollands Landschap en de heer Hans Voortman, directeur van het Wereld Natuur Fonds. Klein Profijt is al sinds 1965 eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) stimuleert de natuurontwikkeling in Klein Profijt, in het kader van Nieuw Rotterdams Peil (NRP), een natuurontwikkelingsplan voor de regio Rotterdam. In dit plan wil het WNF samen met overheden, bedrijven en andere natuurorganisaties nieuwe natuurgebieden herstellen/aanleggen, zodat de leefbaarheid van de stad wordt vergroot, er een betere buffer is tegen natuurgeweld en er meer zoetwater in het gebied ontstaat. Zo zijn de voorbeeldgebieden bij Rozenburg en bij Kuipersveer al eerder dit jaar geopend.

Klein Profijt dankt zijn sprookjesachtige uiterlijk met name aan de grillig gevormde wilgenbossen. Het gebied loopt twee maal per etmaal helemaal onder, waarna een uitbundige ondergroei ontstaat met een waas van rivierslib. In april/mei groeit er het zeldzame zomerklokje en de spindotter, een plantensoort die alleen in Nederlandse zoetwatergetijdengebieden voorkomt. Ook groeit er valeriaan en bittere veldkers. Langs de oever zijn de grienden doorgeschoten tot wilgenbos. In de knot verzamelt zich slib en humus waarop zeventig soorten mossen en planten voorkomen. De varens zijn prachtig, waaronder mannetjesvaren en de eikvaren. Aan de westzijde, bij de ingang, ligt een rietgors (een gors is een stuk buitendijks land) waar veel watervogels komen rusten of broeden.

Wanneer de natuur in de regio Rotterdam meer de ruimte krijgt, kan een zeer gevarieerd landschap ontstaan, waar mensen kunnen wandelen, fietsen en varen. Het Wereld Natuur Fonds vindt dat er natuur moet komen in de stad en langs de getijdenrivieren. Het maximaal openstellen van de Haringvlietsluizen hoort daar ook bij. Nieuwe natuur is lucratief, ook dankzij de vele recreatiemogelijkheden.

Deel: ' Getijde-natuurgebied Klein Profijt open voor publiek '
Lees ook