Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Getronics actiedag: 24 juni 2002 te Amsterdam

Op 10 ,11, en 12 juni jl. hebben de vakbonden bij Getronics weer ledenvergaderingen gehouden in het land. Daar is de actiedag op 24 juni as. uitdrukkelijk ter sprake gekomen. Op alle bijeenkomsten hebben de aanwezigen zich uitgesproken voor het doorgaan van deze alles of nics dag.

De aanwezigen op de ledenvergaderingen vinden dat Getronics het echt niet kan maken om met een eindbod te komen van 1,5% over ruim anderhalf jaar. Terecht wordt gewezen op de hoge inflatie! Daarnaast is ook uitvoerig ter sprake gekomen dat de directie van Getronics zichzelf vorig jaar nog meende te moeten belonen met een loonsverhoging van liefst 38%! En denkt u nou niet dat deze mensen anders onder de armoedegrens zouden zijn gevallen want de directieleden verdienen ruim 1.1 miljoen Euro per jaar! Dat zijn natuurlijk cijfers die niet te bevatten zijn.

Al met al zorgt Getronics er nu zelf voor dat zij een slecht imago krijgt. Uit enquêtes blijkt zelfs dat Getronics op dit moment hoort bij de top tien van de minst gewilde werkgevers van Nederland! En denkt u nu toch niet dat als het blijft bij die 1,5% loonsverhoging u in ieder geval zeker bent van uw baan. Dat is nu namelijk absoluut niet zo! Ook als u de 1,5% accepteert hebt u geen enkele garantie dat u uw baan behoudt, want er verdwijnen ook nu banen bij Getronics!

Kom naar de actiedag op 24 juni 2002!

Het is de hoogste tijd om iets te doen! Meldt u zich daarom aan als deelnemer aan de actiedag op 24 juni as. Stuur een mail aan uw eigen bestuurder via m.limmen@cnvdibo.nl of lilimacr@.fnv.nl onder vermelding van: de alles of nics dag.

Let wel: wij gaan niet staken. Van een staking is geen sprake! Wij vragen de deelnemers aan de actiedag om een dag vrij te nemen om naar Amsterdam te komen. Als uw leidinggevende u dat verbiedt dan horen wij dat graag van u!

Ledenvergadering te Rotterdam

Naast de actiedag hebben wij ook nog één regionale vergadering te gaan op:

17 juni 2002 om 19:30
Plaats: gebouw FNV-bondgenoten
Pegasusweg 200 te Rotterdam

Op deze afsluitende regionale vergadering krijgt u nog een laatste kans om uw stem te laten horen en om te stemmen over het eindbod (1,5% loonsverhoging over 19 maanden) van Getronics. En u weet het: neemt u vooral uw collega's mee!

Na deze vergadering op 17 juni as. hoort u weer van ons. Dan zullen wij u berichten over de actiedag en over de stand van zaken ten aanzien van het CAO-conflict bij Getronics in het algemeen.

Voor vragen over de situatie of als ook u uw eigen initiatieven wilt ontplooien neemt u dan vooral contact op met uw bestuurder: Maurice Limmen. Telefoon: (023) 565 10 52.
Email: m.limmen@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 14 juni 2002.

Deel: ' Getronics actiedag 24 juni 2002 te Amsterdam '
Lees ook