Getronics Software Solutions en VAC werken samen op gebied van Software Lifecycle Improvement

Amsterdam, 9 juli 1999 - Getronics Software Solutions en VAC gaan samenwerken op het gebied van Software Rivitaliserings-projecten. Beide bedrijven combineren hun kennis ten behoeve van organisaties die op dit moment geconfronteerd worden met belangrijke veranderingen in hun bedrijfsvoering - zoals fusies en de invoering van electronic commerce - en te maken hebben met computerprogramma's die moeilijk zijn aan te passen. Het opnieuw bouwen van programmatuur op maat is tijdrovend, kostbaar en risicovol. De Software Rivitalisering aanpak die in Europa onder de noemer SLIM (Software Lifecycle Improvement Method) beschikbaar is, richt zich in eerste instantie op hergebruik van applicatiesoftware voor mainframes, en kent deze bezwaren niet.

Door de consultancy en toolset van VAC en de projectaanpak en softwaredienstverlening van Getronics Software Solutions te combineren kan de levensduur van bedrijfskritische applicaties worden verlengd. Hierdoor blijven investeringen in deze applicaties behouden. De gehanteerde SLIM-aanpak maakt een geleidelijke overstap mogelijk naar een nieuwe, op componenten gebaseerde softwaretechnologie. Hierbij wordt behalve aan de techniek ook aan organisatorische doelstellingen aandacht besteed.

VAC Software Engineering levert de geautomatiseerde hulpmiddelen van Micro Focus en Netron in combinatie met specifieke expertise om het hergebruik van COBOL-toepassingen te optimaliseren. "VAC's visie op het verlengen van de levensduur van bedrijfskritische applicaties sluit naadloos aan op het SLIM-concept van Getronics. Onze jarenlange samenwerking op het gebied van mainframe informatica-opleidingen en het gebruik door Getronics van onze hulpmiddelen versterkt onze gezamenlijke aanpak van re-engineering van bedrijfsprocessen," aldus Rico Ligtvoet, adjunct directeur van VAC Software Engineering.

Getronics Software Solutions
Getronics Software Solutions maakt deel uit van de Getronics groep en heeft als doel de bedrijfsprocessen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen en te verbeteren met efficiënte softwareoplossingen. Getronics rekent het gehele ICT-ontwikkeltraject tot haar werkveld: vanaf ontwerp, bouw en implementatie tot en met onderhoud, beheer en integratie van informatiesystemen. Getronics is actief in sectoren zoals financiële en zakelijke dienstverlening, handel, industrie, transport, retail, media en telecom, alsmede overheden en non-profit organisaties. Getronics is één van de grootste dienstverlenende bedrijven ter wereld op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie. Met een omzet in 1998 van EUR 4,3 miljard (Dfl. 9,5 miljard), 33.000 medewerkers en activiteiten in meer dan 44 landen. Het hoofdkantoor van Getronics is gevestigd in Amsterdam, met regionale hoofdkantoren in Boston, Londen en Hongkong.

VAC
VAC is opgericht in 1986. Als dochter van het aan de AEX genoteerde beursfonds Management Share NV is zij actief op een aantal specifieke deelgebieden van de informatietechnologie (IT).
VAC heeft als missie IT-specialisten sneller, beter en efficiënter informatiesystemen te laten ontwikkelen en een betere service te geven aan de gebruikers van deze systemen. VAC levert state-of-the-art softwaretools en individuele vakinhoudelijke en functiegerichte IT-trainingen.

VAC is geautoriseerd distributeur c.q. business partner van BitbyBit, Infra Corporation (voorheen Help Desk Systems Pty Ltd.), Information Advantage, MKS, Merant (de combinatie van Micro Focus en Intersolv), Netron, Progress Software (Apptivity), Softbridge en Trivida. VAC is op het World Wide Web te vinden onder: http://www.vac.nl.

Meer informatie bij:
Vera J. Carbaat
Marketingcommunicatie VAC
Hullenbergweg 371
Postbus 12470
1100 AL Amsterdam
Tel: (020) 652 02 25
Fax: (020) 652 02 81
E-mail: v.carbaat@vac.nl

of:

Berith Selling
Monogram Communication Strategies (MCS) BV
Kruisweg 797
Postbus 3120
2130 KC Hoofddorp
Tel: (023) 562 82 08
Fax: (023) 565 17 24
E-mail: beriths@monogram.nl

Deel: ' Getronics en VAC samen in Software Lifecycle Improvement '
Lees ook