Tot participatie in Batenburg werd enige jaren geleden door Getronics besloten met als doel een verregaande samenwerking met de verschillende bedrijven van Batenburg te realiseren. Als gevolg van de sterk uiteenlopende ontwikkeling van beide ondernemingen is uitbreiding en continuering van de participatie niet langer passend in de strategie van Getronics.

Als gevolg van de transactie zal de winst per aandeel van Getronics over 1996 licht positief worden beïnvloed.
Getronics is één van de grootste Europese bedrijven op het gebied van automatiserings- en communicatiediensten, met 5.900 medewerkers en in het vorig boekjaar een omzet van ruim ƒ 1,7 miljard.

Deel: ' Getronics verkoopt haar belang in Batenburg '
Lees ook