Euronext deelt mee - 19/07/2002

Geunificeerde Schuld 4% - Tweede reeks.-Omruiling - Dematerialisatie

Geunificeerde Schuld 4% - Tweede reeks.-Omruiling - Dematerialisatie.
- ISIN codenummer: BE0000113168 - SRW codenummer: 113.16 - Stock codenummer: B113B De houders van de effecten aan toonder van de Geunificeerde Schuld 4% -2de reeks worden ervan op de hoogte gebracht dat de lening niet meer wordt vertegenwoordigd door effecten aan toonder vanaf 1 augustus 2002. De vorm effect aan toonder wordt dus afgeschaft. Vanaf die datum wordt de Geunificeerde Schuld 4% -2de reeks uitsluitend vertegenwoordigd door inschrijvingen op naam en door gedematerialiseerde effecten die uitsluitend op rekening zijn geboekt. De omzetting van de effecten aan toonder van Geunificeerde Schuld 4% - 2de reeks naar inschrijvingen op naam en /of naar gedematerialiseerde effecten die uitsluitend op rekening zijn geboekt, zal gebeuren vanaf
1 augustus 2002. Nadien zal met ingang van donderdag 1 augustus 2002 worden overgegaan tot de omruiling, nominaal tegen nominaal, van de obligaties van de Geunificeerde Schuld 4% -2de reeks, die genoteerd zijn in Brussel, coupons 51 tot en met 55 aangehecht , tegen nieuwe gedematerialiseerde obligaties. Bijgevolg zullen vanaf maandag 29.07.2002 enkel de nieuwe gedematerialiseerde obligaties Geunificeerde Schuld 4% - 2de reeks , genot op 01.08.2002 Vervaldag
01.08.2003, geldig verhandelbaar zijn op de Eerste Markt van Euronext Brussels (State Bonds - Groep C8). - Codificatie van de nieuwe gedematerialiseerde obligaties na omruiling: -SRW codenr: 113.16 (ongewijzigd) -ISIN codenr : BE0000113168 (ongewijzigd) -Stock codenr: B113B (ongewijzigd). - Vereffening : De vereffeningen van de verhandelingen die vanaf 29.07.2002 op de nieuwe gedematerialiseerde effecten uitgevoerd worden, zullen enkel giraal via de Nationale Bank van België gebeuren (dit zowel voor de aan- als verkoopverrichtingen).
- Kosten : Deze verrichtingen van omzetting of terugbetaling zullen gebeuren zonder kosten voor de houders van de effecten aan toonder. - N.B. : - 1) De houders die hun effecten aan toonder niet wensen om te zetten zullen terugbetaald worden tegen de laatste genoteerde koers op de Eerste Markt van Euronext Brussels voor 01.08.2002, welke ook de datum van aanbieding moge wezen. Indien deze koers het pari overschrijdt zullen de terugbetalingen gebeuren tegen pari van de nominale waarde. - 2) De intrest voor de periode van 01.08.2001 tot 31.07.2002, die vervalt op 01.08.2002, is betaalbaar tegen afgifte van de coupon nr. 50 . Daarna zullen de obligaties aan toonder , voorzien van coupons 51 tot 55, worden omgezet of terugbetaald. - Loketinstellingen : Nationale Bank van België te Brussel en buiten de hoofdstad.

Bron: Euronext
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Geunificeerde Schuld 4% - Tweede reeks.-Omruiling - Dematerialisatie '
Lees ook