Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 20 januari 1999

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Omzetting bijzonder hoogleraarschap in profileringsleerstoel PROF. DR. A.H.M. GEURTS VAN KESSEL BENOEMD TOT HOOGLERAAR TUMORCELGENETICA

Met ingang van 1 januari 1999 is de prof. dr. A.H.M. Geurts van Kessel benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Tumorcelgenetica' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1993 is Geurts van Kessel reeds als bijzonder hoogleraar met dezelfde leeropdracht verbonden aan deze universiteit. De profileringsleerstoel is ondergebracht binnen de Afdeling Anthropogenetica en is een volledige leerstoel voor de duur van vijf jaar.

Het onderzoek van de Afdeling Anthropogenetica heeft als zwaartepunt de chromosomale kartering en isolatie van genen betrokken bij erfelijke ziekten en tumoren. Mede als gevolg van een brede samenwerking met andere disciplines is er op het gebied van de tumorcelgenetica sprake van veelbelovende nieuwe ontwikkelingen.

Geurts van Kessels aandachtsveld is het kankeronderzoek, met name de mechanismen die kwaadaardige ontaarding veroorzaken. Nieuwe onderzoeks- en behandelingstechnieken worden met name via de tumorcelgenetica geïntroduceerd. Verwacht wordt dat de tumorcelgenetica zich in de komende tijd met name zal profileren op het gebied van nieuwe fusiegenen. De hoogleraar zal verder vorm gaan geven aan de bestaande samenwerkingsverbanden vanuit het Oncologisch Centrum Nijmegen en inspelen op de groeiende behoeften en mogelijkheden op dit onderzoeksterrein.

De heer Geurts van Kessel is hoofd van de onderzoeksgroep 'Tumorcelgenetica' bestaande uit post-doctorale medewerkers, analytisch personeel en stagiaires, en waarbinnen vier promovendi worden opgeleid. Daarnaast is hij waarnemend hoofd van de afdeling Anthropogenetica en heeft hij als leerstoelhouder Tumorcelgenetica een belangrijke onderwijstaak voor studenten geneeskunde, biomedische gezondheidswetenschappen en tandheelkunde, en het postacademisch onderwijs.

Prof. Geurts van Kessel heeft voor zijn wetenschappelijke verdiensten op het gebied van genetica de onderzoeksonderscheiding voor humane genetica van de Nederlandse Vereniging voor Antropogenetica en een soortgelijke onderscheiding van het Nederlandse Simons fonds gekregen. Hij heeft tal van wetenschappelijke publicaties op naam en vervult een groot aantal bestuurlijke en adviserende functies.

Deel: ' Geurts van Kessel hoogleraar tumorcelgenetica aan de KUN '
Lees ook