Gemeente Almere

Persbericht 218.1

26 augustus 1999

GEUZENPAD RUIM TWEE MAANDEN BUITEN GEBRUIK

Een gedeelte van het Geuzenpad, één van de fietspaden die Almere-Stad en Almere-Buiten verbindt, is met ingang van woensdag 1 september afgesloten. Fietsers worden door middel van borden omgeleid via het zuidelijker gelegen Spoorbaanpad. Deze afsluiting, die naar verwachting tot half november gaat duren, geldt ook voor voetgangers.

Het gaat om het gedeelte van het Geuzenpad tussen de aansluiting met het Von Draispad (iets ten noorden van de Verzetslaan) in Almere-Stad en de Twickellaan in Almere-Buiten. De afsluiting is noodzakelijk omdat het gedeelte van de busbaan dat parallel loopt aan dit gedeelte van het Geuzenpad, een halve meter verlaagd moet worden. Om dit te kunnen realiseren, wordt de bus tijdelijk over het fietspad geleid. Zodra de busbaan op het juiste niveau is gebracht, wordt het fietspad opnieuw aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners van Tussen de Vaarten gebruik maken van een tijdelijke bushalte die zich nagenoeg in het midden bevindt van het busbaantraject dat door hun wijk in aanbouw loopt. Kinderen van bewoners in Tussen de Vaarten die met ingang van het nieuwe schooljaar naar de basisscholen Het Palet of De Optimist (beide aan de Johan Jongkindstraat) gaan, kunnen de busbaan en het Geuzenpad oversteken iets ten noorden van het Triathlonpad. Een definitieve bushalte met abri komt op nagenoeg dezelfde plaats als de tijdelijke bushalte.

Alle belanghebbenden zijn inmiddels door de gemeente op de hoogte gebracht van deze werkzaamheden die in opdracht van de dienst Gemeentewerken worden uitgevoerd.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Geuzenpad Almere ruim twee maanden buiten gebruik '
Lees ook